Το νέο επιχειρηματικό προαπαιτούμενο, το ανθρακικό αποτύπωμα, υιοθετεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς δείχνοντας το δρόμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το ΒΕΠ αποτελεί πλέον το πρώτο Επιμελητήριο της Ελλάδος που λαμβάνει Πιστοποίηση ως Οργανισμός με «Ουδέτερο Ανθρακικό Αποτύπωμα», μετά τις άμεσες και μεθοδικές ενέργειες του Προέδρου του κ. Γεωργίου Παπαμανώλη – Ντόζα. «Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς αφουγκράζεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής επιδόσεώς τους και δείχνει την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν», δήλωσε ο κ. Ντόζας.