Η ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ εγκατέστησε με επιτυχία ενεργό φίλτρο καταστολής αρμονικών στην εταιρεία ΖΕΝΙΘ, η οποία κατασκευάζει βιομηχανικά μεταλλικά εξαρτήματα υψηλής ακριβείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βασικός στόχος της ACE αποτέλεσε η βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Η ΖΕΝΙΘ αντιμετώπιζε προβλήματα με το νέο πεδίο χαμηλής τάσης που τοποθέτησε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις της, καθώς το πεδίο αντιστάθμισης παρουσίαζε σοβαρή δυσλειτουργία (πολύ χαμηλός συντελεστής ισχύος, cosφ≤0,5).

Έπειτα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αναλυτή ποιότητας ισχύος από την ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος, επιβεβαιώθηκε η πολύ μεγάλη παρουσία αρμονικών στην εγκατάσταση και τα φαινόμενα συντονισμού κατά την λειτουργία του πεδίου αντιστάθμισης. Η παραμόρφωση του ρεύματος ήταν πολύ μεγάλη (THDi = 150%), ξεπερνώντας τα όρια του 5% που ορίζει το διεθνές πρότυπο ποιότητας ισχύος 519-2014 του IEEE. Οι μηχανικοί της εταιρείας ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ έπειτα από την ανάλυση των μετρήσεων ανέλαβαν την διαστασιολόγηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση του κατάλληλου ενεργού φίλτρου καταστολής αρμονικών της φινλανδικής εταιρείας MERUS POWER.

Με τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής, το επίπεδο των αρμονικών της εγκατάστασης μειώθηκε (THD ≤ 5%). Ταυτόχρονα, μέσω της λειτουργίας αντιστάθμισης της άεργου ισχύος, επιτεύχθηκε ανάλογη εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι, ο συντελεστής ισχύος της εγκατάστασης αυξήθηκε και έφθασε το cosφ=0,98. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε και αξιολογήθηκε πολύ θετικά, από τον υπεύθυνο μηχανικό του εργοστασίου, καθώς και απ’ όλους τους ανθρώπους της ΖΕΝΙΘ, οι οποίοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και από την τεχνική υποστήριξη της ACE. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το προϊόν στον ακόλουθο σύνδεσμο: