Η UE Systems προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση κατάρτισης CAT Ι που θα βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το πρόγραμμά τους για την προληπτική συντήρηση και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα υπερήχων παγκόσμιας κλάσης στις εγκαταστάσεις τους.

Η διαρκείας 4 ημερών εκπαίδευση αποτελείται από: 3 ½ ημέρες θεωρίας/πρακτικής εξάσκησης και μισής ημέρας ανακεφαλαίωσης και εξετάσεων. Γεύμα παρέχεται καθημερινά. Η σειρά μαθημάτων UE Systems CAT I και CAT II είναι σε συμφωνία με το πρότυπο ISO 18436-8 το οποίο θέτει τις προδιαγραφές για τη παρακολούθηση και τη διάγνωση κατάστασης των μηχανών.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα: Τεχνολογία Αερόφερτων/Στερεόφερτων Υπερήχων, Εντοπισμός διαρροών, Μηχανικές & Ηλεκτρικές επιθεωρήσεις, Επισκόπιση διαρροών πεπιεσμένου αέρα, λίπανση βάση κατάστασης, επιθεωρήσεις ατμοπαγίδων, ανάλυση εδράνων, Πώς να βελτιώσετε την διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα των παγίων, Αναφορές μέσω ειδικευμένου λογισμικού, Πώς να μειώσετε και να εξοικονομήσετε σε κατανάλωση ενέργειας.