Η ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων της και οι νέες επενδύσεις είναι οι στόχοι της ΒΕΧΡΩ Α.Ε. για το άμεσο μέλλον. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1948 και εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή χρωμάτων. Το 2022 ήταν ένα έτος – πρόκληση για τη ΒΕΧΡΩ καθώς στον κλάδο των χρωμάτων η αγορά α’ υλών αυξήθηκε άνω του 40% ενώ είχε να αντιμετωπίσει και τις αυξήσεις σε όλο το φάσμα των εξόδων λειτουργικών και εκτάκτων. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Διοίκηση αποφάσισε να μην μεταφερθεί το ύψος των αυξήσεων στο καταναλωτικό κοινό και τους πελάτες της.

«Η επένδυση σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη» σημειώνει στις οικονομικές της καταστάσεις και εκτιμά πως οι πρόσφατες και νέες επενδύσεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και στο κομμάτι του ERP/WMS θα της δώσουν νέα κατεύθυνση στην αγορά. Ήδη μέσα στο 2022 προχώρησε σε επενδύσεις σε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό και στελέχωσε το προσωπικό με νέους συνεργάτες. Για το 2022 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €23.163 χιλ. έναντι €22.381 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασε αύξηση κατά 3% ενώ μικτά κέρδη, ανήλθαν σε €5.291 χιλ. έναντι €6.510 χιλ.