Στην προσπάθεια για χάραξη κοινού μετώπου με εθνικούς και ευρωπαϊκούς Φορείς, προχωρά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η Διοίκηση του Β.Ε.Α. με την Διευθύντρια του Οικονομικού και Εμπορικού Γραφείου της ιταλικής Πρεσβείας, παρουσιάστηκαν οι θέσεις της «Πρωτοβουλίας για μια Διατροφική Εκπαίδευση», που συμμετέχουν 16 πλέον παραγωγικοί φορείς και σύνδεσμοι από όλη τη χώρα, με επικεφαλής το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και προτάθηκε η λήψη πρωτοβουλιών και σχεδιασμού των επόμενων κινήσεων μεταξύ της ελληνικής και ιταλικής πλευράς, για την υιοθέτηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης στρατηγικής Διατροφικής Εκπαίδευσης για την Ευρώπη.