Αύξηση κατά 7,06% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 4,095 εκατ. ευρώ έναντι 3,825 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 4,03 εκατ. ευρώ, ποσοστό 98,5% επί των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες -1,456 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -1,586 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ενώ τα αποτελέσματα της εταιρείας εμφανίζουν ζημίες -2,45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -3,19 εκατ. ευρώ.

Η Διοίκηση είναι σε διερευνητικές επαφές και συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές και επενδυτικά funds του εξωτερικού για τη χρηματοδότησή της. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσής της και την χρηματοδότηση της Εταιρείας από νέο επενδυτή σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από την Grant Thornton, η εταιρεία αποκτά μία νέα βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές με επίκεντρο την αειφορία, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία.