Η VANOS S.A., με πολύτιμη τεχνογνωσία στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας, προτείνει λύσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει 4 εύκολους τρόπους για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού σε επιχειρήσεις: 1. Τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας 2. Χρήση μάσκας και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας. 3.

Εγκατάσταση αντιμικροβιακής ταινίας ASPE AS 100: Η VANOS S.A. διαθέτει αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, την αντιμικροβιακή ταινία «AS-100», μια διαφανή και εύκολη στην εφαρμογή, αυτοκόλλητη ταινία, σχεδιασμένη για να ενεργοποιεί το οξυγόνο ώστε να εξουδετερώνονται οι μικροοργανισμοί. 4. Χρήση εξυγιαντή αέρα της Enviroklenz: Η VANOS S.A., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της EnviroKlenz στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνιστά τους εξυγιαντές αέρα EnviroKlenz, οι οποίοι είναι εύκολοι στη χρήση, ασφαλείς και εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην αφαίρεση σωματιδίων και χημικών ουσιών από τον αέρα.