Τον 1ο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημοσίευσε ο Όμιλος Εταιρειών V Group, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων λιμένων, της αντιρρύπανσης, της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και των ΑΠΕ.

«Οι επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενσωμάτωση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις δομές των εργοστασίων μας, η μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουμε, η στρατηγική μας για την πλήρη αξιοποίηση αποβλήτων (zero waste), καθώς και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης», αναφέρει σχετικά ο Ιδρυτής του και Πρόεδρος, Βύρων Βασιλειάδης. «Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, πάντα με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε», συμπλήρωσε.