Στην πρώτη για το νέο έτος συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, έγινε μια πρώτη ιχνηλάτηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν το οικονομικό πεδίο μέσα στο οποίο ο επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά καλείται να δραστηριοποιηθεί το τρέχον έτος. Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι η νέα χρονιά μπορεί να αναδείξει, εκτός των προκλήσεων, και σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα. «Η εικόνα της οικονομίας είναι αισιόδοξη και οι προοπτικές θετικές», σημείωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, και ευχήθηκε όσα στέρησε επιχειρηματικά η διετία 2020-21 από την αγορά να ανακτηθούν τη νέα χρονιά, «ώστε να αξιοποιήσουμε και να μετατρέψουμε τον τζίρο μας σε κέρδη, σε επενδύσεις παγίων, σε θέσεις εργασίας και σε καλύτερους μισθούς για βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας».

Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία πως, το νέο οικονομικό έτος, το Πειραϊκό επιχειρείν – και όχι μόνο – να δει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαχρονικές επιθυμίες: Ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κίνητρα για επενδύσεις προστιθέμενης αξίας στο ΑΕΠ, μεγαλύτερη ρευστότητα, φθηνότερη και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χαμηλότερη φορολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις με επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας. Επίσης, αποκλιμάκωση πληθωρισμού, ενεργειακής ακρίβειας και ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον με ένα ευέλικτο, αλλά ασφαλές πλαίσιο χωρίς γραφειοκρατία, υψηλότερο τζίρο με καθαρά κέρδη και χαμηλότερα πάγια λειτουργικά κόστη για ταχύτερη ανάκαμψη και τέλος αύξηση εξαγωγών, δραστηριοτήτων, πελατολογίου και νέες εμπορικές συμφωνίες με μεγαλύτερες αγορές.