Τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα, τόσο μέσα από τη δράση, τις πρωτοβουλίες και το ρίσκο που πρέπει να αναλάβει, όσο και μέσα από την αλλαγή κουλτούρας και τρόπου σκέψης που χρειάζεται για να εμπνεύσει, ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) Dr Βασίλης Απόστολόπουλος, ανοίγοντας τις εργασίες της 7ης Eτήσιας Oικονομικής Διάσκεψης με θέμα «Επιχειρηματικότητα 2.0: Επαναπροσδιορίζοντας την Ελληνική Επιχειρηματικότητα».
«Καλούμαστε σήμερα να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον και ο ρόλος του ελληνικού επιχειρείν θα είναι καθοριστικός. Στο καίριας σημασίας σχέδιο Ελλάδα 2.0 η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών απαντά σήμερα με την Επιχειρηματικότητα 2.0, ένα πλαίσιο κατευθύνσεων με πυξίδα την βιωσιμότητα, την αειφορία, την ανταγωνιστικότητα, τις ποιοτικές επενδύσεις, τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, το «scale-up», καθώς και τον σύγχρονο αξιακό κώδικα και κουλτούρα που πρέπει να διέπει την ελληνική επιχειρηματικότητα» ανέφερε ο κ. Αποστολόπουλος.

Αλλαγή κουλτούρας στις επενδύσεις
Ο κ. Αποστολόπουλος έδωσε έμφαση στην αλλαγή κουλτούρας που απαιτείται. «Οφείλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας ως προς τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στην καινοτομία και την πρωτοπορία. Να μην επαναπαυόμαστε, καθώς είναι τόσο γρήγορη και διαρκής η εξέλιξη της τεχνολογίας και τέτοιας έντασης ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που τα σημερινά δεδομένα τόσο στον χάρτη της παραγωγής όσο και στον χώρο των υπηρεσιών, θα έχουν αλλάξει άρδην μέχρι το 2030. Παρότι βελτιωμένη η εικόνα των ελληνικών επενδύσεων σε R&D, ακόμα παραμένουμε περίπου στο 1/3 του μέσου όρου. Για να πετύχουμε τους κεντρικούς στόχους που σας ανέπτυξα, δεν πρέπει απλά να κάνουμε catch-up, αλλά να επενδύσουμε υπερ-πολλαπλάσια, εισφέροντας κεφάλαια και έξυπνους επενδυτές από το εξωτερικό», είπε.

Επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης μετάβασης
Έδωσε επίσης έμφαση στο γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστο χρόνο, πρέπει να καταρτίσουμε σχέδια επαύξησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, επενδύοντας στο Industry 4.0, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ψηφιοποίηση και τον ρομποτικό αυτοματισμό, στις ψηφιακές δεξιότητες και τα ψηφιακά βοηθήματα, στην επόμενη μέρα της Αγροδιατροφής και τον νέο χάρτη των υπηρεσιών. Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στην σημασία της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυκλικής οικονομίας, του «Zero Waste» και της ανακύκλωσης, της αειφορίας, των στόχων του ESG, των μεγάλων δεδομένων, της απομακρυσμένης εργασία και των ψηφιακών δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής εκπαίδευσης, που είναι κεντρικές τάσεις και δυναμικές που εδραιώνονται παγκοσμίως. «Η Ελληνική Πολιτεία και η Ελληνική Επιχειρηματικότητα συγκεκριμένα, καλούνται σήμερα να κάνουν άλματα και να πραγματοποιήσουν θεμελιώδεις υπερβάσεις για να διασφαλίσουν την επόμενη μέρα και να δώσουν ευκαιρίες στους επιχειρηματίες του αύριο και την κοινωνία. Και αν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν επενδύσουμε αποφασιστικά σε νέες κατευθύνσεις και νέες λογικές, καμία εξωτερική χρηματοδότηση ή κίνητρο από μόνο του, δεν θα μπορέσει να λύσει μακροχρόνια τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν» είπε.
Αναφορικά με την τεχνολογία, ο κ. Αποστολόπουλος είπε ότι είναι αναγκαία για όλο το μετασχηματισμό του κράτους και της επιχειρηματικότητας. «Χωρίς τεχνολογία δεν πάμε παρακάτω, δεν αναπτυσσόμαστε, δεν αλλάζουμε ταχύτητα και κλίμακα», κατέληξε.