Σε τροχιά ανάπτυξης έχει εισέλθει η Unibios – η παλιά ΒΙΟΣΩΛ, που άλλαξε αντικείμενο και στράφηκε από τους κλάδους της θέρμανσης και του κλιματισμού σε τεχνολογίες και προϊόντα για την υπεύθυνη χρήση του ύδατος και της ενέργειας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα «ιδιαίτερα καλά» αποτελέσματα του 2022 επιτεύχθηκαν χάριν στην ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου Watera. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία πέτυχε κέρδη μετά από φόρους €651 χιλ. και υπέρβαση του στόχου EBIDTA προς πωλήσεις (> 15%) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με 16,1%. Ο κύριος στόχος για φέτος είναι η εδραίωση και ενίσχυση του νέου επιπέδου πωλήσεων με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού ποσοστού κερδοφορίας, «στόχος απόλυτα εφικτός με βάση τη ισχυρή διεθνή ζήτηση για συστήματα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού». Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επιδιώκει την ενίσχυση και επέκταση της παρουσίας του στη διεθνή αγορά τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω στοχευμένων εξαγορών, εξετάζει τη είσοδο στην αγορά των ΑΠΕ μέσω στοχευμένων επενδύσεων και επιδιώκει την αξιοποίηση του μη χρησιμοποιούμενου τμήματος του ακινήτου που διαθέτει στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου.