Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε το Α’ εξάμηνο του 2021 η Σωληνουργεία Τζιρακιάν, βλέποντας τον κύκλο εργασιών της να ενισχύεται από τα 7,88 στα 15,16 εκατ. ευρώ, λόγω διψήφου ποσοστού ανόδου τόσο της ζήτησης, όσο και της διεθνούς τιμής του χάλυβα. Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διαμορφώθηκαν, από τα 125 χιλ., στο 1,843 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση, «τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την πορεία της ζήτησης σε χαλυβουργικά προϊόντα δείχνουν ότι παραμένει ισχυρή, ενώ η ένταξη πολλών κατασκευαστικών έργων στο ταμείο ανάκαμψης θα επιταχύνει το ρυθμό αύξησης της ζήτησης, καθώς απαιτείται η δυναμική απορρόφηση των κονδυλίων ύψους 70 δισ. για την επόμενη πενταετία χωρίς να συνυπολογίζονται τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν σε κατασκευές και βιομηχανία».

Ταυτόχρονα, η επαναφορά της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει ο τραπεζικός τομέας για την αγορά κατοικίας θα τονώσει περαιτέρω την οικοδομική δραστηριότητα και την κατανάλωση σε χάλυβα. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία προσδοκά την επίτευξη των στόχων της μέσω της αύξησης των πωλήσεων της στο τρέχον εξάμηνο.

Η εταιρεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές αποκλιμάκωσης του κόστους προκειμένου να αντισταθμιστεί ένας ενδεχόμενος κίνδυνος σημαντικής πτώσης των τιμών.
Ολοκληρώνοντας την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνεχίζει εντατικά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου σε μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως αυτό αποτυπώθηκε στο εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο της, αποσκοπώντας κατά αυτό τον τρόπο στην αποκόμιση ωφελειών που θα προκύψουν από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ήδη στο πρώτο εξάμηνο καταγράφεται σημαντική βελτίωση του όγκου παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του ανά μονάδα κόστους παραγωγής κατά 11%».