Την Ελλάδα επέλεξε ο διεθνής οργανισμός πιστοποίησης TÜV NORD για να δημιουργήσει ένα από τα τέσσερα εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων παγκοσμίως. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο κέντρο καλύπτει τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745, ο οποίος αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του 2021. Για το σκοπό αυτό η TÜV HELLAS (TÜV NORD), προγραμματίζει ειδική ενημερωτική Ημερίδα στην Αθήνα, με θέμα τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού.