Το Lean Six Sigma αποτελεί την πιο διαδεδομένη μεθοδολογία βελτίωσης της λειτουργίας των διαδικασιών. Χρησιμοποιείται από διαφόρων ειδών εταιρείες σε όλο τον κόσμο και σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης Κίτρινης Ζώνης, θα έχετε αποκτήσει μια βασική γνώση της μεθοδολογίας, και των εργαλείων της. Η Κίτρινη Ζώνη αποτελεί συχνά το πρώτο βήμα, προκειμένου κάποιος να προχωρήσει αργότερα στην εκπαίδευση ανώτερων ζωνών της φιλοσοφίας Lean Six Sigma (Πράσινη Ζώνη, Μαύρη Ζώνη). Δηλώστε συμμετοχή εδώ.