Τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Μπάρμπα Στάθης επιθεώρησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση το τεχνικό πρωτόκολλο IFS Food, καθώς και το τεχνικό πρωτόκολλο BRC Food, τα οποία και αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση των προϊόντων της στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε την εταιρεία με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 που αφορά στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , το ISO 22000:2018 που αφορά στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και το ISO 9001:2015 που αφορά στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραπάνω επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις έχουν βαρύνουσα σημασία τόσο για τη φήμη και τη λειτουργία της Μπάρμπα Στάθης όσο και για την εμπιστοσύνη που αποκτά από τους πελάτες της. Η Μπαρμπα Στάθης δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην αγορά των καταψυγμένων λαχανικών και ζυμών αλλά και των φρέσκων σαλατών μέσω των μαρκών Μπάρμπα Στάθης και Χρυσή. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 5 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής λαχανικών και ζυμών, με 11.000 σημεία πώλησης, ενώ όσον αφορά το εξωτερικό, διαθέτει εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους και 27 χώρες.