Τα «Νερά Κρήτης», με παρουσία σε 34 χώρες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD). Ο φορέας πιστοποίησης πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στα Χανιά οι οποίες και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οδηγώντας στην επαναπιστοποίηση της «Νερά Κρήτης» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΙSO 22000:2018, ISO 9001:2015 και FSSC 22000version 5.1 καθώς και το τεχνικό πρωτόκολλο IFS FoodVersion 7.

Η διαδικασία αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας, έχοντας ως πεδίο εφαρμογής την εμφιάλωση νερού σε φιάλες PET. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η επαναπιστοποίηση αυτή αφενός επιβεβαιώνει την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των διαδικασιών και τη συμμόρφωση στους κανόνες ασφαλείας, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίζει ότι τα «Νερά Κρήτης» μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε όλο το συνεργαζόμενο δίκτυο διανομέων, εντός και εκτός συνόρων. Η «Νερά Κρήτης» διαθέτει σήμερα μια παραγωγική μονάδα με εμβαδό 11.000 τ.μ. στο Βαρύπετρο του Δήμου Χανίων, δύο αποθήκες στην Αθήνα -στις Αχαρνές και στο Κορωπί- και δύο υποκαταστήματα σε Οινόφυτα και Χίο.