Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TÜV AUSTRIA Hellas, ξεκινά τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος (IoCT) που αποτελεί το μοναδικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κλάδο των χρωμάτων για την Ελλάδα. Το Ινστιτούτο παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες βαφείς, επιθεωρητές βαφής, στελέχη χρωματοβιομηχανιών, προσωπικό χρωματοπωλείων ή άμεσα εμπλεκόμενων στον κλάδο των χρωμάτων όπως αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Οι επαγγελματίες βαφείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με το διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σχήμα πιστοποίησης «Τεχνίτης Βαφέας».