Απρόσκοπτα συνεχίζει το πρόγραμμα επενδύσεών της η βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας ΤΣΙΜΗ Α.Ε., σε πείσμα της πανδημίας, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων με νέα συστήματα, εξοπλισμό και τεχνικές εγκαταστάσεις.

Το 2020 σημείωσε αύξηση τζίρου και πολύ καλή πορεία με αυξημένη κερδοφορία, ενώ προέβη σε σύναψη νέας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού ευρώ 427.000,00 με την Εθνική Leasing για την αγορά σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εκτυπώσεων εύκαμπτης συσκευασίας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση, «οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό δίνουν την δυνατότητα στην εταιρεία να ισχυροποιεί την ανταγωνιστικότητά της, γεγονός που την βοηθάει στην προσέλκυση νέου πελατολογίου».

Πράγματι, το 2020 έγιναν σημαντικές επαφές με μεγάλες βιομηχανίες και ήδη από τις αρχές του 2021 η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της λόγω της διεύρυνσης της πελατειακής της βάσης. Εκτιμάται ότι η αύξηση αυτή για το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στο 14% περίπου. Σημειώνεται ότι το 2019 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα παραγωγική μονάδα στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ.

Λαμίας, με σύγχρονη εκτυπωτική μηχανή βαθυτυπίας, με τις απαραίτητες τεχνικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στον ίδιο χώρο από το 2020 λειτουργεί νέα λαμιναριστική μηχανή υψηλής παραγωγικής ικανότητας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανήλθε το 2020 σε € 36.474.619,71 σε σχέση με € 34.817.713,23 το 2019 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 4,76%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην διεύρυνση της πελατειακής βάσης.