Τρία ψηφιακά εργαλεία της ΕΕ, μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την αύξηση των εξαγωγών τους. Σε ενημερωτικό έγγραφο της Enterprise Greece για την διάθεση τριών ψηφιακών εργαλείων από την Ε.Ε. για ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά με εξαγωγές προϊόντων, κανόνες αγορών, εμπορικές συμφωνίες, κριτήρια καταγωγής και πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Προμηθειών, σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και σε περισσότερες από 120 αγορές σε όλο τον κόσμο αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

1. “Access2Markets” – Πρόσβαση σε Αγορές: Η πλατφόρμα Access2Markets περιέχει πληροφόρηση για εξαγωγές σε αγορές εντός της ΕΕ, καθώς και εξαγωγές από την ΕΕ προς τρίτες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει αναλυτική περιγραφή των κανόνων εισαγωγής προϊόντων στα κράτη – μέλη της της ΕΕ, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά των 400 εκατ. καταναλωτών.

2. Rules of Origin – Κανόνες Καταγωγής (ROSA): Η πλατφόρμα Rules of Origin σας επιτρέπει να αξιολογήσετε μόνοι σας τον βαθμό συμμόρφωσης των εξαγόμενων προϊόντων σας στους κανόνες καταγωγής. Επισκεπτόμενοι την ως άνω ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τον “Βοηθό μου στις Εξαγωγές” να αναζητήσετε βοήθεια, ώστε μέσω μια σειράς διαδραστικών βημάτων και παραδειγμάτων να προβείτε σε αυτοαξιολόγηση.

3. Access2Procurement – Κριτήρια Πρόσβασης σε διαγωνισμούς προμηθειών εκτός ΕΕ: Θέλετε να υποβάλλετε προσφορά σε διαγωνισμό προμηθειών σε χώρα εκτός ΕΕ; To Access2Procurement σας πληροφορεί για το εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, ώστε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών εκτός ΕΕ.