Το «πράσινο φως» ένταξής τους στον Αναπτυξιακό Νόμο έλαβαν τρεις μικρές παραγωγικές επενδύσεις.
Η πρώτη αφορά το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας οινοποιείου – εμφιαλωτηρίου οίνων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 288.325,60 ευρώ.

Η δεύτερη επένδυση αφορά την επένδυση της επιχείρησης «ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης – συντήρησης γεωργικών προϊόντων, κυρίως φράουλας και φρούτων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 499.800 ευρώ.
Η τρίτη επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 411.152,28 ευρώ αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΜΑ» που αναφέρεται στην «Ίδρυση μονάδας παραγωγής κρεατοσκευασμάτων».