Τις εταιρείες του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού (ΠΕΙΦΑΣΥΝ) πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόσο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν για την εμπορία φαρμακευτικών, καλλυντικών και προϊόντων ειδικής διατροφής, όσο και για τις διαδικασίες Διανομής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αξιολόγησε όλες τις διεργασίες που εφαρμόζονται από τον ΠΕΙΦΑΣΥΝ αλλά και τις θυγατρικές του εταιρείες Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Κορινθίας (ΣΥΦΑΚΟ) και Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Πελοποννήσου (ΣΥΦΑΠΕΛ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σε επιθεώρηση Πιστοποίησης.