Η interpack alliance μας μεταφέρει στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς οι περιοχές αυτές (ΜΕΑ) και ιδιαίτερα η Αίγυπτος ως κόμβος για ολόκληρη την περιοχή, είναι ελκυστικές αγορές για τις διεθνείς βιομηχανίες συσκευασίας και τις συναφείς βιομηχανίες. Άλλωστε, η ανάπτυξη που αναμένει η γερμανική ένωση μηχανολόγων μηχανικών, είναι η αύξηση της ζήτησης στη Μέση Ανατολή και την Αφρική κατά 20%. Η ανάγκη για συσκευασμένα τρόφιμα σε αυτή την περιοχή θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα σε 93 εκατ. τόνους τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει μόνο αυτό το τμήμα της αγοράς για τον διεθνή τομέα της συσκευασίας και τη σχετική βιομηχανία επεξεργασίας.