Μέσα από τη νέα Έκθεση Βιωσιμότητας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ο Όμιλος Barilla επισημοποιεί τις δεσμεύσεις του για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, με καλές πρακτικές σε βασικούς τομείς.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα τελευταία 10 χρόνια, ο Όμιλος Barilla έχει αναδιαμορφώσει 476 προϊόντα, βελτιώνοντας το διατροφικό τους προφίλ και μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 31% και την κατανάλωση νερού κατά 23% για κάθε τόνο τελικού προϊόντος. Παράλληλα, η διακίνηση του 70% των προϊόντων του από την Ιταλία στην Γερμανία πραγματοποιείται με διατροπικές μεταφορές εξοικονομώντας περίπου 6.000 τόνους CO2.

Το 2020 ο Όμιλος ολοκλήρωσε το δεκαετές επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη έργων βιώσιμης γεωργίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 19% επιπλέον ο εφοδιασμός πρώτων υλών που προέρχονται από υπεύθυνες αλυσίδες, με 10.000 επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό.

Επιπλέον, η Barilla έχει δεσμευτεί και σχεδιάζει συσκευασίες με προδιαγραφές ανακύκλωσης με σκοπό να φτάσει στο 100% μέσα στους επόμενους μήνες (ήδη το 99,6% τηρούν τις προδιαγραφές). Οι κατευθυντήριες αρχές που εμπνέουν τη Barilla περιλαμβάνουν τη χρήση χαρτιού και χαρτονιού για την αντικατάσταση των πλαστικών, όπου αυτό επιτρέπεται με βάση την ασφάλεια και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επιπλέον, σημαντική είναι και η χρήση παρθένων ινών και χαρτονιού από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση.