Καθώς η πανδημία του covid-19 έχει υποχωρήσει, ο κόσμος φαίνεται αισθητά διαφορετικός. Το σοκ προσφοράς που ξεκίνησε στην Κίνα τον Φεβρουάριο και το σοκ της ζήτησης που ακολουθήσε καθώς η παγκόσμια οικονομία έκλεισε εξέθεσε ευπάθειες στις στρατηγικές παραγωγής και στις αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων σχεδόν παντού.

Οι προσωρινοί εμπορικοί περιορισμοί και οι ελλείψεις σε φαρμακευτικά προϊόντα, κρίσιμα ιατρικά εφόδια και άλλα προϊόντα ανέδειξαν τις αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα τελευταία δύο χρόνια απέδειξαν ότι η γνωστή φόρμουλα της ελαχιστοποίησης του κόστους και της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού συχνά δεν είναι πλέον αρκετή. Τώρα, ο πλεονασμός και η ανθεκτικότητα θα πρέπει να προστεθούν στην εξίσωση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η μελλοντική επιτυχία οποιασδήποτε βιομηχανικής εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της να παραδίδει το σωστό προϊόν τη σωστή στιγμή με τη σωστή ποσότητα στη σωστή τιμή. Τα προϊόντα είναι επώνυμα και πωλούνται από μεμονωμένες εταιρείες, αλλά αυτά τα προϊόντα παράγονται από αλυσίδες εφοδιασμού.
Αναντίρρητα, η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της παραγωγής εξαρτάται από την απόδοση των εταιρειών σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν εξαρτάται μόνο από την απόδοση των επιμέρους μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και από τον τρόπο συνεργασίας των στοιχείων. Η συνεργασία μεταξύ εταιρειών εντός των αλυσίδων εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την ανταπόκριση στην παγκόσμια ζήτηση της αγοράς, τη βελτίωση της ποιότητας, τη βιωσιμότητα και άλλους παράγοντες που διαφοροποιούν τις εταιρείες από τον ανταγωνισμό τους. Αυτό που προκύπτει είναι τέσσερα στοιχεία σημαντικά για μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείρισης προμηθειών: η ενίσχυση των υπαρχουσών σχέσεων, η δέσμευση πολλών προμηθευτών, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για αυξημένη προβολή και ο συνδυασμός της αποτελεσματικότητας με την ανθεκτικότητα. Αυτές μπορεί να είναι δοκιμασμένες τακτικές, αλλά τώρα βελτιώνονται για να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις. Οι επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν ενημερωθεί εδώ και δεκαετίες ότι η νούμερο ένα προτεραιότητά τους είναι η εξοικονόμηση κόστους, ακολουθούμενη από τη μείωση του αποθέματος μέσω στρατηγικών όπως το Lean και το Just-in-time (JIT).

Logistics, ο σημαντικός κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ο κλάδος των logistics είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη διαχείριση αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών από το σημείο προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης. Τα Logistics ευθυγραμμίζουν το πολύπλοκο μοτίβο κίνησης και μεταφοράς, αποστολής και παραλαβής, εισαγωγών και εξαγωγών, αποθήκευσης, διαχείρισης αποθεμάτων, αγορών, προγραμματισμού παραγωγής και εξυπηρέτησης πελατών. Οι εταιρείες βλέπουν τα logistics ως τον κρίσιμο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των πόρων που απαιτούνται για τη μεταφορά προϊόντων με ομαλό, έγκαιρο, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο. Ακριβώς όπως το Industry 4.0 είναι ένα ολιστικό δεδομένο με μια (μερική) μεταφορά της αυτονομίας, της ευφυΐας και των αυτόνομων αποφάσεων σε μηχανές και στην αιχμή, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics στο Industry 4.0 λειτουργούν με πολύ παρόμοιες διαδικασίες.

Τα logistics βοηθούν στη μείωση κόστους
Με το παγκόσμιο εμπόριο να γίνεται πιο δημοφιλές, τα logistics έχουν γίνει η καρδιά των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να μειώσουν το κόστος τους συνάπτοντας συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις που προσφέρουν μεταφορά και αποθήκευση. Όταν οι επιχειρήσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες για την εξωτερική ανάθεση μεταφοράς και αποθήκευσης, βελτιώνουν τη συνολική επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεσματικότητα.
Εάν αφήσουν αυτούς τους συνεργάτες να αναλάβουν την αποστολή των προϊόντων τους στους τελικούς πελάτες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη φήμη και επωνυμία. Συνεργαζόμενοι με επαγγελματικές και αξιόπιστες εταιρείες logistics, πολλές επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους παρέχοντας ταχύτερη παράδοση του προϊόντος.

Οι επενδυτικές κινήσεις των logistics στην Ελλάδα
Άνοιγμα στον κλάδο των Logistics υποδεικνύουν οι επενδυτικές κινήσεις που ετοιμάζουν δύο, υπό σύσταση, εταιρείες, οι οποίες έλαβαν και έγκριση για ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Geo Logistics Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (υπό σύσταση).

Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)), στο Ο.Τ.11 ΒΙ.Π.Ε Λάρισας. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης είναι 4.512.696,60 ευρώ και το ενισχυόμενο 4.441.871,60 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η υπαγωγή στις διατάξεις του ίδιου καθεστώτος ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Gold Stores Logistics ΙΚΕ». Η συγκεκριμένη επένδυση αναφέρεται στην «ίδρυση νέας μονάδας logistics (3PL)» [ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)], στη θέση Ντρασάρια του Δήμου Ασπρόπυργου. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος είναι ίσο με 2.835.225,46 ευρώ.

Eφαρμόζοντας πράσινες πολιτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα
Ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Π. Αιγαίου και Πρόεδρος ΔΣ στην Ελληνική Εταιρεία Logistics, EEL αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Η οικονομική ανάπτυξη και η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δεδομένου ότι οι εταιρείες (ειδικά όσες παρέχουν μεταφορικό έργο) έχουν σημαντική συμβολή στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έχουν παράλληλα την ηθική υποχρέωση να μετρούν και να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και παράλληλα να θέτουν στόχους και να καταβάλουν συνεχώς προσπάθειες προκειμένου να μειώνουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Ωστόσο, εκτός από τη συνεισφορά των εταιρειών στην πράσινη / αειφόρο ανάπτυξη, υπάρχουν και μια σειρά από επιπρόσθετους λόγους που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον».

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι: «μερικά από τα βασικότερα οφέλη από την υιοθέτηση μιας πράσινης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον στρατηγικής, είναι τα εξής:
• Ενισχυμένη εταιρική φήμη / πράσινη εικόνα
• Μείωση του λειτουργικού κόστους – υψηλότερη αποδοτικότητα
• Ελκυστικό περιβάλλον για νέους επενδυτές
• Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
• Κάλυψη αναγκών πελατών για ενημέρωση σχετικά με περιβαλλοντικά δεδομένα
• Χρήση του ανθρακικού αποτυπώματος σε προϊόντα και υπηρεσίες
• Δημιουργία πράσινων δεικτών (Green KPIs).

Παράλληλα, με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν μια σειρά από δράσεις και ενέργειες προκειμένου να αντισταθμίσουν (carbon offsetting) τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να καταφέρουν να χαρακτηριστούν ως ανθρακικά ουδέτερες εταιρείες (carbon neutral companies). Μια σειρά από ενδεικτικές δράσεις οι οποίες στοχεύουν προς την αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνουν εθελοντικές δενδροφυτεύσεις, συμμετοχή σε προγράμματα αντιστάθμισης μέσω χρηματοδότησης έργων ανάπτυξης καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. πρόγραμμα Climate Neutral Now), χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς επίσης και την υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων (waste management)».

Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα
Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας κοστίζουν στη μέση επιχείρηση το 45% των κερδών ενός έτους σε μια δεκαετία. Το αυξανόμενο κόστος της λειτουργίας των logistics περιπλέκει επίσης τις προβλέψεις. Το υψηλότερο κόστος αυξάνει την τιμή των βασικών προϊόντων και δημιουργεί ελλείψεις διαθέσιμων προϊόντων. Το μέσο κόστος των ναύλων εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί περισσότερο από 500% από την έναρξη της πανδημίας, αντανακλώντας τη βαθιά αναστάτωση για των βιομηχανιών και το υψηλότερο κόστος και τα προβλήματα συμφόρησης των λιμανιών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μεταφορών.

Ο κ. Παντελής Κοντόρης, Head of Supply Chain, Vianex αναφέρει ότι: «Ο κλάδος του φαρμάκου είναι συνεχώς μεταβαλλόμενος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το καλύτερο μέσο για την επίτευξη πλεονεκτήματος για μια επιχείρηση αποτελεί η δραστηριοποίηση της και η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας της, η οποία θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ταχύτητα ως προς τις συναλλαγές. Ωστόσο, για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό χρειάζεται η οικοδόμηση σχέσεων καθώς και επιπέδων εμπιστοσύνης μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. H μεγαλύτερη πρόκληση που υπάρχει αυτή την περίοδο στην φαρμακοβιομηχανία είναι η εύρεση α’ υλών-υλικών συσκευασίας και γενικότερα υλικών για την παραγωγή. Επίσης η αύξηση του μεταφορικού κόστους και της ενέργειας έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις απαιτείται:
1. Προσδιορισμός του ρίσκου της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατηγοριοποίηση ανάλογα με το μέγεθος της έκθεσης στους στόχους της επιχείρησης.
2. Προσδιορισμός της πιθανότητας ρίσκου και οικονομικής επίπτωσης
3. Ανάλυση σεναρίων για κάθε ρίσκο και ανάπτυξη πλάνου αντιμετώπισης
4. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού.
5. Τακτική επανεξέταση πλάνου».

Ενεργοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας
Η ικανότητα του τεχνολογικού κλάδου να χτίσει τα σωστά εργαλεία και τεχνολογίες για να υποστηρίξει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες της εφοδιαστικής αλυσίδας θα καθορίσει τον βαθμό επιτυχίας που βλέπει μια εταιρεία σε μια περίοδο ανάκαμψης και μετασχηματισμού. Αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν συμβαίνει εν μία νυκτί. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια εξελισσόμενη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Ενώ η ενεργοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας θα φαίνεται διαφορετική από τη μια επιχείρηση στην άλλη, υπάρχουν ορισμένες κοινές προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν στη διατήρηση μιας διαδικασίας ανάκτησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακολουθούν ορισμένες τεχνικές ψηφιακής ενεργοποίησης που θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά από τις επιχειρήσεις.

1. Ψηφιοποίηση κάθε επιχειρηματικών διαδικασιών/συναλλαγών, τόσο από την πλευρά της βιομηχανίας όσο και από την πλευρά του προμηθευτή. Οι συναλλαγές που εκτελούνται μέσω ψηφιακών καναλιών λειτουργούν ως πηγές συλλογής δεδομένων από κάθε άκρο του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εφαρμογές για κινητά μπορούν να βοηθήσουν με την παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση αποθήκης, τη διαδικασία αποστολής & logistics κ.λπ.
2. Ενσωμάτωση των συστημάτων μεταξύ των βιομηχανιών, των προμηθευτών και των διανομέων, μέσω κορυφαίων πλατφορμών Integration και API, προκειμένου το προσωπικό γραφείου σε ολόκληρο το δίκτυο να έχει συνδεδεμένη εμπειρία και πρόσβαση σε δεδομένα ανά πάσα στιγμή.
3. Παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας από άκρο σε άκρο, μεταξύ των προμηθευτών και των διανομέων, συλλέγοντας δεδομένα από διάφορες πηγές. Τα δεδομένα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω οπτικών πινάκων εργαλείων. Έχοντας σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι βιομηχανίες μπορούν να επικοινωνούν με τους προμηθευτές, επιτρέποντάς την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η επιλογή εναλλακτικών προμηθευτών για την επιχειρηματική συνέχεια και ο αναπροσανατολισμός τυχόν εσωτερικών λειτουργιών για τον μετριασμό τυχόν κινδύνων.
4. Αυτοματοποίηση των μη αυτόματων επιχειρηματικών διαδικασιών και συναλλαγών. Ο Ρομποτικός Αυτοματισμός Διαδικασιών (RPA) μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικά όταν συμβαίνουν πρωτοφανή γεγονότα, οι επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας RPA bots, απελευθερώνοντας το προσωπικό έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερου επιπέδου.
5. Εκπαίδευση των μοντέλων μηχανικής εκμάθησης με δείγματα δεδομένων από διακοπές στη διαδικασία. Αυτό επιτρέπει στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να προβλέπουν τις διακοπές εκ των προτέρων και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η ψηφιοποίηση της λήψης αποφάσεων μέσω εργαλείων AI και ML είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. Είναι χρήσιμο λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα σε αυτές τις τεχνολογίες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε κρίσιμες στιγμές.
6. Δημιουργία λύσεων Digital Twins που μπορούν να μοντελοποιήσουν πραγματικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την προσομοίωση η επιχείρηση μπορεί να τρέξει μέσα από ένα σύνολο σεναρίων για να καθορίσει τη σωστή διαδρομή. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα όταν η επιχείρηση χρειάζεται να επιλέξει εναλλακτική πορεία λειτουργίας, σε περιπτώσεις άνευ προηγουμένου διαταραχών
7. Εφαρμoγή μιας πλατφόρμας επικοινωνίας που επιτρέπει την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες για ενημερώσεις συναλλαγών, επικοινωνία συμβάντων/ειδήσεων με προμηθευτές, ειδοποιήσεις/ειδοποιήσεις για διακοπές και καθυστερήσεις, ενώ επιτρέπει μεθόδους συνδρομής για βασικούς ενδιαφερόμενους.

Για όλα τα παραπάνω, ο πιο σημαντικός ενεργοποιητής είναι η συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα από κάθε κόμβο του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, για κάθε συναλλαγή, είναι απαραίτητα για να είναι αποτελεσματικά τα παραπάνω εργαλεία. Όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο καλύτερα ενημερωμένες θα είναι οι αποφάσεις που θα λαμβάνουν οι επικεφαλής. Περισσότερα δεδομένα απαιτούν περισσότερη αποθήκευση και υπολογιστική ισχύ, γεγονός που θα κάνει το cloud computing αναπόφευκτο, διασφαλίζοντας το σωστό επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αποδειχθεί η πιο σημαντική πτυχή της στρατηγικής μιας βιομηχανίας για την αντιμετώπιση κινδύνων. Επιδιώκοντας λύσεις αιχμής, οι οργανισμοί που επιταχύνουν το ψηφιακό τους ταξίδι θα τοποθετηθούν καλύτερα για να ξεπεράσουν αυτήν την τρέχουσα διαταραχή και θα είναι
καλύτερα προετοιμασμένοι για έναν μακρύ δρόμο επιστροφής στην κανονικότητα.

Συμπερασματικά, η βιομηχανία logistics είναι μια παγκόσμια και πολύπλοκη «επιχείρηση». Είναι η ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας και αναμένεται να αυξηθεί σε μέγεθος και σημασία τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη αποκαλύψει κενά σε πολλές υπάρχουσες διαδικασίες και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές στις απαιτήσεις και τις συμπεριφορές των πελατών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που στράφηκαν σε διαδικτυακό εμπόριο λιανικής κατά τη διάρκεια της κρίσης ή που επέλεξαν την παραλαβή των ηλεκτρονικών παραγγελιών τους από το κατάστημα, ενδέχεται να παραμείνουν σαν συνήθειες πολύ πέρα από την πανδημία. Και η επιθυμία να διατηρηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη που ήταν υποπροϊόν της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα στις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Έτσι, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων από άκρο σε άκρο της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί συντονισμένη προβολή μεταξύ των ψηφιακών κόμβων, έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους με τα πιο πρόσφατα ψηφιακά εργαλεία και τις πιο συναρπαστικές δυνατότητες. Επιπλέον, τα αυτόνομα συστήματα σχεδιασμού με δυνατότητες μηχανικής μάθησης μπορούν να βασίσουν τις προβλέψεις τους σε πολλούς περισσότερους παράγοντες και να προσαρμοστούν σε νέες δυνατότητες πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη δημιουργία επιχειρηματικής συνέχειας, τη διατήρηση μετρητών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. •

 

 

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.: Σταθερές επενδύσεις με γνώμονα το περιβάλλον
Δημήτρη Λάμπρου, Warehouse Manager Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα προτεραιότητας στις αποφάσεις των εταιρειών, γι’ αυτό και η εφοδιαστική αλυσίδα εργάζεται προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σίγουρα, είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που αφενός θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και προοπτικές και αφετέρου θα προωθεί την εφαρμογή τους. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία αλυσίδα εφοδιασμού με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα. Ήδη, τα προϊόντα και οι συσκευασίες γίνονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ προωθούνται πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Τα «reverse logistics» θα αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο τα επόμενα χρόνια, ενώ η ηλεκτροκίνηση τόσο μέσα στις αποθήκες, όσο και στη διανομή των προϊόντων είναι μία τεχνολογία που συνεχώς κερδίζει έδαφος. Ταυτόχρονα, η εφοδιαστική αλυσίδα αγκαλιάζει συνεχώς την ψηφιακή τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα, με τα οφέλη που αυτά προσφέρουν όπως τον πιο ακριβή προγραμματισμό και τον καλύτερο έλεγχο και τη διαφάνεια σε όλα τα βήματα προς τον καταναλωτή. Αυτά με τη σειρά τους, οδηγούν στη μείωση απωλειών και στην ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιορίζοντας καθετί περιττό.

Οι νέες τάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους κλυδώνισε την εφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο και σήμερα, την αναγκάζει να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες. Οι αποστάσεις έχουν πλέον μεγάλη σημασία, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να επιδιώκουν να φέρουν τις παραγωγικές τους μονάδες όσο πιο κοντά γίνεται στη ζήτηση, μειώνοντας τις καταναλώσεις τους, ενώ παράλληλα στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση. Η εφαρμογή του «net metering», που αφορά στην παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ αποτελεί ακόμη μία καινοτόμα λύση, ενώ η στροφή προς αξιόπιστες μεταφορές, όπως τα τρένα, θα μπορούσε να βοηθήσει προς τη μείωση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της διαθεσιμότητας φορτηγών. Ο κλάδος πρέπει να κάνει πολύ προσεκτικά βήματα προς το μέλλον, καθώς οι οικονομικές συνθήκες είναι έντονα μεταβαλλόμενες. Τεχνολογίες που είναι πλέον ώριμες, πρέπει να εγκατασταθούν από τις εταιρείες, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να φέρουν πολύ σημαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης, όσο και στη μείωση του κόστους και των απωλειών. Η εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη σωστών και γρήγορων αποφάσεων δεν είναι μακριά.

Ωστόσο, κάθε επένδυση σε αυτοματισμούς στους χώρους των αποθηκών οφείλει να είναι προσεκτικά υπολογισμένη. Αποθηκευτικά κέντρα στρατηγικά τοποθετημένα κοντά στη ζήτηση, που να μπορούν να επεξεργαστούν γρήγορα και εύκολα πολλαπλές και διαφορετικές παραγγελίες, σίγουρα θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο και ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν στην αύξηση του μεριδίου. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα των προϊόντων και στο μέγεθος του αποθέματος, καθώς οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν την απαρχή της άρτιας λειτουργίας του κλάδου των logistics.

Coca Cola: Επενδύσεις που «πρασινίζουν» την εφοδιαστική αλυσίδα
Δημήτρης Μποσνίδης, Logistics Manager for Greece & Cyprus
H εφοδιαστική μας αλυσίδα παίζει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Και, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να έχουμε μία αειφόρο εφοδιαστική αλυσίδα. Θέλουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, μειώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Επενδύουμε λοιπόν σταθερά σε καινοτόμες λύσεις και συνέργειες που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και θα μας φέρουν πιο κοντά στον στόχο μας για μία κλιματικά ουδέτερη εφοδιαστική αλυσίδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επένδυση ύψους €4 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™. Η νέα συσκευασία μειώνει τη χρήση πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».
Φυσικά, η ψηφιοποίηση και η ενίσχυση της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και των καταναλωτών μας. Η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι βασική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης για εμάς.
Στόχος μας είναι η συνεχής μείωση των εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, ώστε να πετύχουμε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2040. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε έτσι εύκολα όλες τις εκπομπές, αλλά μπορούμε να τις διατηρήσουμε σε ισορροπία επενδύοντας στην καινοτομία, τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο με τους συνεργάτες μας.
Η στρατηγική μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την πορεία προς μια κυκλική προσέγγιση στις συσκευασίες, με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση rPET, επιλογές χωρίς συσκευασία, καθώς και καταργώντας τα πλαστικά στη δευτερογενή συσκευασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασής μας σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες, είναι η αντικατάσταση των πάνω από 700 εταιρικών μας αυτοκινήτων με υβριδικά & ηλεκτρικά οχήματα με στόχο τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28% μέχρι το 2025.
Παράλληλα, παρέχουμε κίνητρα στους συνεργάτες μας ώστε να εξελίξουν την τεχνολογία του στόλου τους ή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.