Στη δικαίωση της KIEFER φαίνεται ότι καταλήγει με απόφαση του το ΣτΕ, σχετικά με τη δημιουργία πέντε μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Οι εν λόγω μονάδες έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά τα ανεπεξέργαστα οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως που είχαν υποβάλλει σε βάρος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων, επιχειρηματίες, αλλά και φορείς της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για κατάτμηση ενός ενιαίου έργου σε πέντε διαφορετικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότησή του. Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι, παρότι πρόκειται για έργα που αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή, είναι διακριτές και διαφορετικές οντότητες και σωστά αντιμετωπίστηκαν αδειοδοτικώς ως αυτόνομα.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο φέρεται να απέρριψε και τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, ότι: Δεν διασφαλίζεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας Θα υπάρξει υποβάθμιση της ΒΙ.ΠΕ. από τη διακίνηση και επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων Κακώς χωροθετήθηκαν τέτοιες μονάδες σε βιομηχανικές ζώνες Δεν υπάρχουν επαρκείς καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός της ΠΕ Ιωαννίνων στις οποίες μπορεί να γίνει η διάθεση του παραγόμενου οργανικού λιπάσματος.