Τη σταθερή της δέσμευση για τη στήριξη της βιωσιμότητας επιβεβαίωσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθώς απένειμε τo πρώτο Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό για βιωσιμότητα στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, ο φορέας πιστοποίησε το ξενοδοχειακό συγκρότημα CRETAN MALIA PARK με βάση το ISO 21401:2018-Sustainability management system for accommodation establishments. To CRETAN MALIA PARK είναι το τέταρτο ξενοδοχείο παγκοσμίως που κατέχει αυτή την πιστοποίηση και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 21401:2018 Τουρισμός και Συναφείς Υπηρεσίες – Συστήματα Διαχείρισης Βιωσιμότητας για Εγκαταστάσεις Καταλυμάτων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου αλλά και τη συνεχή προσπάθεια για υιοθέτηση νέων πρακτικών αειφορίας για το θέρετρο, οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του οικοσυστήματος και θέτουν στόχους αξιολόγησης και βελτίωσης.