Αύξηση των τιμολογίων αναμένεται να δούμε το προσεχές διάστημα, της τάξεως του 10% με 20%, καθώς η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος καταγράφει αύξηση που φτάνει το 25%. Όπως σημειώνει η MGD Energy, οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν αισθητή ανασφάλεια στις παραγωγικές βιομηχανίες.

Προτείνει λοιπόν ως μέσο προστασίας τον Ενεργειακό Συμψηφισμό, κατά τον οποίο η επιχείρηση παράγει ηλεκτρική ενέργεια, και ανάλογα με το ενεργειακό της προφίλ καταναλώνει απευθείας την ενέργεια αυτή, ή διαφορετικά την αποθηκεύει εικονικά στο δίκτυο και την καταναλώνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τη Βιομηχανία είναι: α) αύξηση του ορίου μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος ενεργειακού συμψηφισμού από το 1MW στα 3MW και β) άρση της συμμετοχής των συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού στον υπολογισμό κορεσμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μεθόδων περιορισμού και προστασίας.

«Το Νet Μetering μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη χρήση κεντρικών μονάδων ψύξης/θέρμανσης και ενεργοβόρων μηχανημάτων παραγωγής», σημειώνει ο κ. Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, CEO της MGD Energy.