Οι μονάδες χημικής επεξεργασίας χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνολογία στην παραγωγική τους διαδικασία, για να ανταπεξέλθουν στις πολύ υψηλές απαιτήσεις και στις αυστηρές λειτουργικές συνθήκες. Ο όμιλος εταιρειών Acmon αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις διεργασιών τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αποκτώντας εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της χημικής βιομηχανίας, παρέχοντας μεμονωμένες γραμμές επεξεργασίας, καθώς και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Τα χημικά δομικών κατασκευών, ένας από τους σημαντικότερους επιμέρους τομείς χημικών προϊόντων, φέρνει τις δικές του εξειδικευμένες προκλήσεις τόσο στις υγρές όσο και στις ξηρές μονάδες παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εργοστασίου ξηρής παραγωγής που τέθηκε με επιτυχία σε λειτουργία είναι το έργο για την Alchimica (εταιρεία παραγωγής χημικών με βάση την πολυουρεθάνη).

Μια πλήρης μονάδα επεξεργασίας που περιλαμβάνει παραλαβή πρώτων υλών με ποικίλους τρόπους όπως μεγασάκους, σακιά 25 κιλών και φυσικά σιλό. Επίσης το έργο περιλαμβάνει επεξεργασία της πρώτης ύλης σε ποικίλες κοκομετρίες, μεταφορά τους καθώς επίσης γραμμή συσκευασίας και παλετοποίησης.