Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, που εκλέχτηκε από την Γ.Σ. των μετόχων. Το νέο Δ.Σ. συγκροτούν οι: 1. Γρηγόριος Σαράντης, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, 2. Δημήτριος Ρέππας, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 3. Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, 4. Αικατερίνη Σαράντη, μη Εκτελεστικό Μέλος, 5. Κωνσταντίνος Ροζακέας, Εκτελεστικό Μέλος, 6. Κωνσταντίνος Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος, 7. Ιωάννης Μπούρας, Εκτελεστικό Μέλος, 8. Γεώργιος Κωστιάνης, Εκτελεστικό Μέλος, 9. Χρήστος Οικονόμου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 10. Νικόλαος Νομικός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, 11. Ειρήνη Νικηφοράκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.