Μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή να γεννηθεί το JOIST στην ελληνική επαρχία. Άλλωστε, όπως μας λέει ο Βασίλης Αβραμούδης, Γενικός Διευθυντής του Πάρκου Καινοτομίας, ένας από τους στόχους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει ριζοσπαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, η δράση του, όμως, δεν σταματάει εκεί. Με τη δημιουργία ενός phygital οικοσυστήματος, το JOIST ξεπερνάει τους γεωγραφικούς περιορισμούς, ενισχύοντας την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης μέσα από ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο.

Το μότο του JOIST, “Empowering Innovators Everywhere”, αναδεικνύει και τη μεγάλη ανάγκη για καινοτομία σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και ιδιώτες, που απαιτεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενσωμάτωσή της σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο. «Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε στο JOIST, το μοναδικό Πάρκο Καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Ελληνικής επαρχίας» αναφέρει ο Βασίλης Αβραμούδης. Έχοντας αναπτύξει ένα υποστηρικτικό phygital οικοσύστημα, το JOIST ενισχύει την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, μέσω ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου. Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, -σ.σ. το όνομα του σημαίνει δοκός που χρησιμοποιείται σε κτίρια για τη στήριξη δαπέδου ή οροφής-, συνθέτει ένα σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα κέντρα δημιουργίας γνώσης, όπως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Το JOIST Community και η έμφαση σε θεματικές ομάδες
Το JOIST είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας και τις ίσες ευκαιρίες. Σε τοπικό επίπεδο, από την ίδρυση το έως και σήμερα, υπάρχει στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε πολλαπλά επίπεδα. Αντιστοίχως, σε εθνικό επίπεδο, το JOIST έχει οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με κυβερνητικούς φορείς με μοναδικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων πρωτοβουλιών και την ενίσχυση του οικοσυστήματος μας. Άλλωστε όπως αναφέρει ο κ. Αβραμούδης: «Η συνεργασία με τοπικούς και κυβερνητικούς φορείς μας βοηθάει να προσεγγίζουμε τις ομάδες-στόχους ευκολότερα». Τέτοιες συνεργασίες επιτρέπουν τη συνδιαμόρφωση και την εξειδίκευση περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

«Ένας από τους κύριους στόχους του JOIST είναι να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας, όπου και αν αυτή παράγεται» τονίζει στο Manufacturing. Αυτό αποτελεί και ουσιαστική πραγμάτωση του πολυπόθητου στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεγιστοποιήσει την κοινωνική και οικονομική αξία της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, σε τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Το JOIST συμβάλλει σε αυτό το σκοπό αναζητώντας, φιλτράροντας και συνδέοντας την καινοτομία με τις ανάγκες που έχει διαγνώσει σε επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επιμελημένες διαδικασίες και προηγμένα εργαλεία. Με τον ίδιο τρόπο, αξιοποιεί τις παραγόμενες υπηρεσίες των νεοφυών επιχειρήσεων και των ερευνητών, προσφέροντας τους παράλληλα αποκλειστικές ευκαιρίες δικτύωσης και εξέλιξης μέσω της κοινότητας του, του JOIST Community.

«Η εστίαση μας στους παραπάνω τομείς δεν είναι τυχαία. Η ίδρυση του JOIST το 2022 συνέπεσε χρονικά με την πανδημία, τις καραντίνες και την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων» επισήμανε ο κ. Αβραμούδης. Η επιλογή των θεματικών ομάδων (clusters) του JOIST έγινε μέσα στο πλαίσιο της εστίασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που συνεχίζει έως σήμερα με αμείωτο ρυθμό. Γι’ αυτό, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι βασικό κομμάτι σε καθεμία από αυτές. Εμβαθύνοντας στους επιμέρους τομείς, συμπλήρωσε ο κ. Αβραμούδης, η επιλογή τους έγινε με βάση τους κλάδους που ως χώρα έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και χαρακτηρίζονται από έντονη δυναμική ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.

Κόμβος καινοτομίας για την επιχειρηματική ανάπτυξη
Το JOIST είναι ανοιχτό προς κάθε ιδιώτη και επιχείρηση. Γι’ αυτό στην κοινότητα του συναντά κανείς ερευνητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, ελεύθερους επαγγελματίες, καλλιτέχνες και άτομα κάθε ηλικίας που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες τους ή αποκτούν νέες μέσα από τα δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το JOIST είναι το πρώτο Πάρκο Καινοτομίας παγκοσμίως που συστεγάζει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την έρευνα. «Όλα αυτά μαζί συστήνουν έναν προηγμένο κόμβο καινοτομίας που ευνοεί τη διάδραση και το διαμοιρασμό γνώσης μεταξύ ατόμων διαφορετικών καταβολών, αλλά με κοινό γνώρισμα την όρεξη για δημιουργία» σημειώνει στο Manufacturing.

Υπάρχουν όμως σχετικά παραδείγματα; Αρχικά, σημειώνει ο ίδιος, είναι η φιλοξενία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – iED, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού με 20ετή πορεία που φέρει ένα ισχυρό δίκτυο σε 40 χώρες και αναπτύσσει εργαλεία και μεθοδολογίες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτομίας. Δεύτερο παράδειγμα είναι η startup Chronicles Health που αναπτύσσει μια πλατφόρμα παρακολούθησης ασθενών και συντονισμού της φροντίδας των χρόνιων φλεγμονωδών νόσων του γαστρεντερικού συστήματος άγνωστης αιτιολογίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική φιλοδοξία του Πάρκου Καινοτομίας JOIST είναι να μεταφέρει τη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία σε μικρές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το πετυχαίνει με μια σειρά υπηρεσιών που έχει αναπτύξει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες WORK, GROW, FUND, CREATE και MEET & CONNECT. «Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το JOIST Marketplace, μια ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει παρόχους καινοτομίας με επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες τους και διευκολύνει τη συσχέτιση αναγκών καινοτομίας με έτοιμες λύσεις, καθώς και το JOIST Community, που είναι μια δυναμική phygital κοινότητα ανταλλαγής ιδεών και γνώσης, ευκαιριών και ενδυνάμωσης συνεργασιών» λέει ο κ. Αβραμούδης.

«Θεωρούμε τη συνεργασία και τη δικτύωση ως βασικά συστατικά για την επιτυχία και τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στην κοινωνία» τονίζει. Η συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από το πρακτικό κομμάτι της υποστήριξης συμμετέχοντας ως ομιλητές, προσφέρει μια αμεσότερη και εγκυρότερη πηγή ενημέρωσης για το σύγχρονο τοπίο της καινοτομίας και των αναγκών που σχετίζονται με αυτή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. «Όσο περισσότερα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας φιλοξενούμε σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες μας, τόσο πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική είναι η πληροφορία που μεταφέρουμε στο κοινό» σημείωσε.

Το JOIST στο WEF
Σχετικά με τη συμμετοχή στο World Economic Forum ο κ. Αβραμούδης επισήμανε ότι: «Η πρόσκληση να συμμετάσχουμε στο WEF και ιδιαίτερα στο πάνελ με θέμα την καινοτομία σε χώρες όπως η Νιγηρία, ήταν μεγάλη τιμή για εμάς. Το όραμα μας συνδέεται με αυτό που συμβαίνει στην Αφρικανική χώρα σήμερα». Γνωρίζαμε πολύ καλά τις μελέτες, συνεχίζει ο ίδιος, ακόμη και πριν την ίδρυση του JOIST, που δείχνουν πως η περιφερειακή ανάπτυξη επιταχύνεται, όταν οι πολιτικές σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο και ενδυναμώνονται σε δεύτερο στάδιο με οριζόντιες κεντρικές παρεμβάσεις. «Θέλουμε το Πάρκο Καινοτομίας να ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου με τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας μέσα από τη σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και κάθε ατόμου που αγαπά την εξέλιξη και την πρόοδο» υπογράμμισε. Αναφορικά με τα μελλοντικά σχέδια, ο κ. Αβραμούδης δήλωσε ότι: «Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά του μοντέλου του Πάρκου Καινοτομίας στην Ινδία, μέσω του VJOIST, της κοινοπραξίας μας με την εταιρεία Variman. Επίσης, πρόσφατα υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Adani University, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή πανεπιστήμια της Ινδίας και εκπαιδευτικό βραχίονα του ομίλου Adani».

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο
Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του JOIST συμβαδίζει με τη «διπλή μετάβαση» της ΕΕ, δηλαδή την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. «Έχοντας υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία ως βασικό πυλώνα των υπηρεσιών μας, δεν θα μπορούσε να λείπει το κομμάτι της περιβαλλοντικής ευθύνης. Για τη δημιουργία του JOIST, επιλέξαμε ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο που επανασχεδιάστηκε βιοκλιματικά» λέει στο Manufacturing. Παράλληλα, ο ίδιος σημειώνει ότι «μειώσαμε το ενεργειακό αποτύπωμα της κατασκευής, χρησιμοποιώντας ανακατασκευασμένα ή ανακυκλωμένα υλικά από την προηγούμενη ζωή του κτιρίου». Στη συνέχεια, έγινε εγκατάσταση μιας μεγάλης μονάδας φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτιρίου που καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τις ενεργειακές του ανάγκες. Ακόμη, το JOIST έγινε «έξυπνο» με τη χρήση τεχνολογιών Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων και IoT για την απομακρυσμένη διαχείριση των λειτουργιών του. «Μειώσαμε την κατανάλωση νερού και ρεύματος με χρήση αισθητήρων, ενώ έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σε περίοπτα σημεία» κατέληξε ο κ. Αβραμούδης.