Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του Industry 4.0, οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις βιομηχανίες. Μεταξύ των κρίσιμων πυλώνων του είναι το Maintenance 4.0, μια έννοια που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής με παραδοσιακές πρακτικές συντήρησης για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Καθώς η βιομηχανία συνεχίζει να εξελίσσεται και να αποδέχεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε πολλούς κλάδους η διαχείριση της συντήρησης υπόκειται και η ίδια έναν ριζικό μετασχηματισμό. Η έλευση του Maintenance 4.0 φέρνει επανάσταση στις πρακτικές σε κλάδους όπως αυτοί των βιοεπιστημών, των τροφίμων και ποτών, της ενέργειας, των κατασκευών, των μετακινήσεων, και πολλούς άλλους. Στους κλάδους αυτούς παρατηρείται μια αλλαγή νοοτροπίας, που οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών και στρατηγικών καθοδηγούμενων από τα δεδομένα (data-driven). Μαζί, η προγνωστική συντήρηση, το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), η επαυξημένη πραγματικότητα, τα ρομποτικά συστήματα και τα προηγμένα συστήματα ανάλυσης, αναδιαμορφώνουν το μέλλον της διαχείρισης της συντήρησης σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων.

Στο σημερινό, ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο, εταιρείες σε όλους τους κλάδους αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενη πίεση να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες της συντήρησης. Οι βιομηχανίες ασπάζονται το Maintenance 4.0 για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία της παραγωγής, να μειώσουν τον χρόνο διακοπής της παραγωγής και να βελτιώσουν την αξιοπιστία του πάγιου εξοπλισμού τους. Στον τομέα της ενέργειας, που περιλαμβάνει την παραγωγή ισχύος μέσω θερμικών και ανανεώσιμων πηγών, καθώς και την παραγωγή με χρήση ορυκτών καυσίμων, η πρόοδος στην τεχνολογία της συντήρησης οδηγεί σε ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, αύξηση του παραγωγικού χρόνου χρήσης του εξοπλισμού και μεγιστοποίηση της απόδοση των παγίων στοιχείων. Ο τομέας των βιοεπιστημών εφαρμόζει πρακτικές Maintenance 4.0 για να διασφαλίζει την κανονιστική συμμόρφωση, να ελαχιστοποιεί τη διατάραξη της λειτουργίας κρίσιμων συστημάτων και να πληροί τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Το Maintenance 4.0 εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν τους στόχους τους. Ασπαζόμενοι τις κοινές τάσεις που αναλύονται στο άρθρο, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η προγνωστική συντήρηση έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο
Η στροφή από τη διορθωτική στην προληπτική συντήρηση κερδίζει έδαφος σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, καθώς οι εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία της. Αξιοποιώντας τόσο ιστορικά δεδομένα όσο και δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, οι εταιρείες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν διάφορα κοινά πρότυπα, να εντοπίζουν έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια, και να προβλέπουν τις πιθανές βλάβες του εξοπλισμού.
Οι πλατφόρμες CMMS εξελίσσονται για να ενσωματώνουν εξελιγμένες μονάδες προγνωστικής συντήρησης, δίνοντας στους τεχνικούς τη δυνατότητα να παρακολουθούν επί συνεχούς βάσης την υγεία του πάγιου εξοπλισμού και να παρεμβαίνουν εγκαίρως όπου απαιτείται. Αυτή η προδραστική προσέγγιση μειώνει το κόστος της συντήρησης, βελτιστοποιεί την κατανομή των πόρων, και ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας μέγιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής της παραγωγής.

Ενσωμάτωση του ΙΙοΤ για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Η χρήση των συσκευών του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙΙοΤ) άλλαξε άρδην τις μεθόδους παρακολούθησης του πάγιου εξοπλισμού, καθώς και τις πρακτικές της συντήρησης. Έξυπνοι αισθητήρες ενσωματωμένοι σε κρίσιμα μηχανήματα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την απόδοση, τη θερμοκρασία, τους κραδασμούς, και άλλες σημαντικές παραμέτρους. Οι πλατφόρμες CMMS προσαρμόζονται ώστε να συνδέονται εύκολα με συσκευές ΙΙοΤ, επιτρέποντας διαδικασίες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένης διαγνωστικής και συντήρησης βάσει κατάστασης. Αυτή η σύνδεση παρέχει στους τεχνικούς αξιοποιήσιμες πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να ιεραρχούν τις εργασίες της συντήρησης, να βελτιώνουν την αξιοπιστία του πάγιου εξοπλισμού και να προλαμβάνουν τις απρόβλεπτες βλάβες.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα αυξάνει την αποδοτικότητα της συντήρησης
Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) μετασχηματίζει τις πρακτικές της συντήρησης προσφέροντας στους τεχνικούς καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και πληροφορίες με τη μορφή υπέρθεσης. Φορώντας συσκευές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας, οι τεχνικοί αποκτούν πρόσβαση σε αναλυτικές οδηγίες, καθώς και σε διαδραστικά διαγράμματα και εγχειρίδια των μηχανημάτων την ώρα της εργασίας. Οι πλατφόρμες CMMS εξελίσσονται για να ενσωματώνουν δυνατότητες AR, επιτρέποντας στους τεχνικούς να οπτικοποιούν σύνθετες διαδικασίες συντήρησης, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και να λαμβάνουν βοήθεια εξ αποστάσεως από τους κατάλληλους ειδικούς. Η ενσωμάτωση της επαυξημένης πραγματικότητας απλοποιεί τη ροή της εργασίας, μειώνει την πιθανότητα του ανθρώπινου σφάλματος και βελτιώνει συνολικά την αποτελεσματικότητα της συντήρησης.

Φορητές πλατφόρμες CMMS στην υπηρεσία των τεχνικών πεδίου
Η εξάπλωση της χρήσης των φορητών συσκευών έφερε επανάσταση στις διαδικασίες συντήρησης, δίνοντας στους τεχνικούς πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες την ώρα της εργασίας στο πεδίο. Οι φορητές εφαρμογές CMMS προσφέρουν στους τεχνικούς –σε πραγματικό χρόνο– πρόσβαση σε εντολές εργασίας, σε πληροφορίες για τον εξοπλισμό, στο ιστορικό της συντήρησης, καθώς και σε εργαλεία συνεργασίας. Αντίστοιχα, οι τεχνικοί μπορούν να ενημερώνουν τις εντολές εργασίας, να καταγράφουν τις εργασίες της συντήρησης, και να επικοινωνούν με το κεντρικό συνεργείο συντήρησης. Αυτή η φορητότητα οδηγεί σε συντομότερους χρόνους απόκρισης, μειώνει τη γραφειοκρατία, βελτιώνει την ακρίβεια των δεδομένων, και ενισχύει τη συνολική παραγωγικότητα.

Προηγμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων και ΑΙ για πιο έξυπνες αποφάσεις
Τα προηγμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων (advanced analytics), καθώς και οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) μετατρέπουν τη συντήρηση των δεδομένων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Οι πλατφόρμες CMMS που διαθέτουν δυνατότητες ΑΙ αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων για να εντοπίζουν μοτίβα, να προβλέπουν βλάβες και να βελτιστοποιούν τις στρατηγικές συντήρησης. Με τις δυνατότητες ανίχνευσης ανωμαλιών και πρόβλεψης αστοχιών που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, τα συνεργεία συντήρησης είναι σε θέση να προγραμματίζουν τις εργασίες τους πολύ πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας έτσι τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής της παραγωγής και βελτιστοποιώντας την απόδοση του πάγιου εξοπλισμού. Οι πληροφορίες αυτές που προέρχονται από τις δυνατότητες ΑΙ βοηθούν τις εταιρείες να λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις και να κατανέμουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους τους.

Τα ρομποτικά συστήματα και τα drones αλλάζουν το τοπίο στον τομέα της συντήρησης
Τα ρομποτικά συστήματα και τα drones αλλάζουν εκ βάθρων τη διαχείριση της συντήρησης, επιτρέποντας στις εταιρείες να εκτελούν πλήθος εργασιών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, και με μικρότερο κόστος. Η ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων και drones στις πλατφόρμες CMMS, από πολλές απόψεις, οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό των εργασιών της συντήρησης.
Ρομποτικά συστήματα εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και επενεργητές μπορούν να εκτελούν αυτόνομα στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης, όπως είναι η επιθεώρηση, η λίπανση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων. Οι πλατφόρμες CMMS εξελίσσονται για να συνδέονται απρόσκοπτα με τα ρομποτικά συστήματα, διασφαλίζοντας την άψογη επικοινωνία τους με το σύστημα διαχείρισης συντήρησης. Με την αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων εργασιών, οι εταιρείες αποδεσμεύουν το προσωπικό τους, το οποίο μπορεί να αξιοποιείται σε πιο σύνθετες, στρατηγικής σημασίας εργασίες.

Drones εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες παρέχουν μοναδικά πλεονεκτήματα κατά την επιθεώρηση και παρακολούθηση μηχανημάτων με δυσκολία στην πρόσβαση. Οι πλατφόρμες CMMS προχωρούν στην ενσωμάτωση των drones, διευκολύνοντας τους τεχνικούς να σχεδιάζουν και να εκτελούν επιθεωρήσεις από αέρος, να καταγράφουν οπτικά δεδομένα, και να καταρτίζουν αναλυτικές εκθέσεις για την κατάσταση του πάγιου εξοπλισμού. Η χρήση των drones μειώνει τον χρόνο και αυξάνει την ακρίβεια μιας επιθεώρησης, βελτιώνοντας τελικά την απόδοση της συντήρησης.

Χρήση επιχειρηματικών συστημάτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Για να επιτευχθεί μια συνολική διαχείριση της συντήρησης είναι αναγκαία η ενσωμάτωση επιχειρησιακών συστημάτων (enterprise systems). Οι πλατφόρμες CMMS συνδέονται με συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP (Enterprise Resource Planning), συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας SCM (Supply Chain Management), συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) καθώς και συστήματα Διαχείρισης Απόδοσης Εξοπλισμού APM (Asset Performance Management). Η ενσωμάτωση αυτή παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών της συντήρησης, διευκολύνει τον συντονισμό των τμημάτων της εταιρείας, και βελτιώνει συνολικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Με την εναρμόνιση των εργασιών της συντήρησης με τους γενικότερους εταιρικούς στόχους, οι εταιρείες βελτιστοποιούν της κατανομής των διαθέσιμων πόρων τους, μειώνουν το κόστος και μεγιστοποιούν τη χρήση του πάγιου εξοπλισμού τους. Η εκπαίδευση/επανεκπαίδευση του προσωπικού θα παίξει βασικό ρόλο για την επιτυχία των τάσεων του Maintenance 4.0 και την αποτελεσματική υιοθέτηση των προηγμένων τεχνολογιών συντήρησης.

Καθώς οι διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι προχωρούν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της συντήρησης, οι εταιρείες θα πρέπει να εφοδιάζουν το προσωπικό τους με τις αναγκαίες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εργάζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Οι τεχνικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην ανάλυση δεδομένων, σε τεχνικές προγνωστικής συντήρησης, στην αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων, στα ρομποτικά συστήματα και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες. Επιπλέον, απαιτείται η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχιζόμενης μάθησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ώστε οι εταιρείες να συμβαδίζουν πάντα με τις αλματώδεις εξελίξεις στον τομέα του Maintenance 4.0. Τελικά, ο συνδυασμός της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της ύπαρξης ενός άριστα καταρτισμένου προσωπικού οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συντήρησης, μικρότερο χρόνο διακοπής της παραγωγής και καλύτερη απόδοση του εξοπλισμού.

Το Maintenance 4.0 αναδιαμορφώνει το τοπίο στον τομέα της διαχείρισης της συντήρησης σε ένα μεγάλο φάσμα βιομηχανικών κλάδων, φέρνοντας στο προσκήνιο τις κοινές τάσεις. Οι νέες συνθήκες απαιτούν την προσαρμογή των εταιρειών και την αποδοχή των δυνατοτήτων που έχει το Maintenance 4.0 ως φορέας μετασχηματισμού. Υιοθετώντας τις κοινές τάσεις που αναλύθηκαν στο άρθρο, οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις δυνατότητες. Όλες μαζί, οι τάσεις αυτές αυξάνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την απόδοση του εξοπλισμού.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες των πλατφορμών CMMS με τις τάσεις του Maintenance 4.0, οι εταιρείες μπορούν να αλλάξουν τις πρακτικές που ακολουθούν κατά τη συντήρηση, ώστε να βελτιώσουν την αξιοπιστία των μηχανημάτων τους, να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των πόρων και να επιτύχουν υψηλότερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.
Η σύγκλιση αυτών των τάσεων δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων (data-driven), να ελαχιστοποιούν τον χρόνο διακοπής της παραγωγής (downtime) και να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα. Το μέλλον της συντήρησης είναι εδώ, και διαγράφεται ευοίωνο για τις εταιρείες που θα υιοθετήσουν τις τάσεις του Maintenance 4.0.