Πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την παραγωγή κουτιού μπύρας με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι σήμερα ξεκινά η Budweiser Brewing Group, σε συνεργασία με την ElvalHalcor Α.Ε. (Τομέας Έλασης Αλουμινίου – «Elval»), τη Rusal και την Canpack.
Μέσω του εν λόγω πιλοτικού προγράμματος θα προκύψει η παραγωγή πέντε εκατομμυρίων κουτιών μπύρας Budweiser χωρητικότητας 440 ml, με ιδιαίτερα χαμηλές απαιτήσεις σε άνθρακα με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας αδρανούς ανοδίου, το οποίο θα παράγεται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα κουτιά που θα παραχθούν, θα έχουν το χαμηλότερο μέχρι σήμερα αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα κουτιά της AB InBev και αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα καταστήματα λιανικής του Ηνωμένου Βασιλείου από το φθινόπωρο του 2021. Τα κουτιά θα παραχθούν από την Canpack UK, η οποία θα αξιοποιεί 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενώ βασικό υλικό της παραγωγής θα είναι ελάσματα αλουμινίου της Εlval.

Για την παραγωγή του μετάλλου των κουτιών, το πρωτογενές αλουμίνιο που συνήθως χρησιμοποιείται αντικαταστάθηκε από το Allow Inerta -αλουμίνιο ιδιαίτερα χαμηλών απαιτήσεων σε άνθρακα- το οποίο παράγεται από την Rusal με την χρήση της πρωτοποριακής και μηδενικών ρύπων τεχνολογίας αδρανούς. Η πλήρωση των κουτιών θα γίνει στα εργοστάσια ζυθοποιίας της Budweiser Brewing Group UK&I στο Magor της Νότιας Ουαλίας καθώς και στο Samlesbury του Lancashire στη Μ. Βρετανία, αξιοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές.