Ενώ οι τεχνολογίες αιχμής γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στην παραγωγή και την εφοδιαστική, οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού αναβαθμίζονται.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις, παρατηρούμε να αλλάζει και το ρόλο των ανθρώπων στα λειτουργικά συστήματα. Το Industry 4.0 εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο σε κάθε τομέα, που περιλαμβάνει παραγωγικούς και μεταποιητικούς τομείς. Η συμπερίληψη των τεχνολογιών 4.0 στα βιομηχανικά πλαίσια φέρνει επανάσταση στις γραμμές παραγωγής (όπως το ΙIoT, σελ 40). Σε αυτό το πλαίσιο, βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις παραμένει η επανεξέταση της σχέσης μεταξύ των μηχανών και του ανθρώπινου παράγοντα.

Η καθιέρωση του ρόλου, που μπορούν να διαδραματίσουν οι άνθρωποι σε αυτό που ορίζεται ως η νέα βιομηχανική επανάσταση περιλαμβάνει μια βασική παραδοχή, ξεκινώντας από μια βασική ιδέα: για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του Industry 4.0, απαιτείται η μέγιστη ενσωμάτωση αλλά και η τελική συμπόρευση όλων των στοιχείων του, περιλαμβάνοντας τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική, τη μηχανική και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό. Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, το «Osservatorio Industria 4.0» προτείνει ότι για να διατηρηθεί η κεντρική θέση του ανθρώπινου παράγοντα στα νέα πλαίσια 4.0 είναι απαραίτητο οι εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα «Skills 4.0» είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών, για τη διαχείριση δεδομένων, για το απόρρητο, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα. Το εργατικό δυναμικό πρέπει, λοιπόν, να εξελιχθεί για να διατηρήσει το ρόλο του μέσα στα εξελισσόμενα παραγωγικά πλαίσια, που σε αντίθετη περίπτωση μπορούν ενδεχομένως να κάνουν την ανθρώπινη παρουσία παρωχημένη.

Με στόχο να καταστεί αυτή η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 4.0 σε υπάρχοντα περιβάλλοντα, ενημερώνοντας (καλύτερα) τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Δεν είναι απλώς μια συνέργεια μεταξύ IT (Information Technology) και OT (Operational Technology), αλλά μια ευρύτερη συμμετοχή κάθε βιομηχανικού τμήματος στην επιλογή και την επακόλουθη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που αναγκαστικά φέρνουν μαζί τους το Industry 4.0 και το IoT.
Έτσι, το Industry 4.0 ωθεί σε μια επανεξέταση τη λογική της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής, από οθόνες αφής, έως φορητές συσκευές και επαυξημένη πραγματικότητα, επιτυγχάνοντας σε τελική ανάλυση μια ομαλή συνεργασία.

Το ταξίδι ξεκινάει από τα έξυπνα εργοστάσια, που περιλαμβάνει την έξυπνη παραγωγή, τα logistics, τη συντήρηση, την ποιότητα και την ασφάλεια μέχρι την Έξυπνη Εφοδιαστική Αλυσίδα (αφιέρωμα στη σελ. 56), που αφορα στη βελτιστοποίηση της αλυσίδας παραγωγής σύμφωνα με τα νέα πρότυπα Industry 4.0, βελτιωμένη χάρη στο Industrial Analytics και το IIoT. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουν έναν έξυπνο κύκλο ζωής, που σημαίνει την πλήρη διαχείριση του προϊόντος, από την ανάπτυξη έως τον κύκλο ζωής και τη διαχείριση προμηθευτών.

Γινόμαστε μάρτυρες μιας τεράστιας ιστορικής αλλαγής στον τομέα της βιομηχανίας, που αλλάζει την όλη αντίληψη των συστημάτων παραγωγής. Δεν είναι απλώς θέμα προσαρμογής, είναι μια ευκαιρία, η οποία πάντα έχει σκοπό την ανάδειξη της κεντρικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα (ενδιαφερουσα ανάλυση του Δημητριου Λακασά, συγγραφέα του βιβλίου Άνθρωπος 4.0, σελ. 64).

Εν κατακλείδι, η ανάλυση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων για τους ανθρώπους σε περιβάλλοντα Industry 4.0, συμβάλλει σε τελική ανάλυση στην επίτευξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, αποφεύγοντας τις παγίδες περί άσκοπων καινοτομιών, στρέφοντας ταυτόχρονα την προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα.