Επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης μιας καινοτόμου, για τα ελληνικά δεδομένα, μελέτης αναφορικά με τις προοπτικές της ανάπτυξης των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης άνθρακα (CCUS) στη χώρα μας και ευρύτερα στην ΝΑ Ευρώπη, το ΙΕΝΕ διοργάνωσε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ειδικό Workshop. Η δέσμευση, αξιοποίηση και αποθήκευση άνθρακα αφορά ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που μπορούν να διαδραματίσουν διαφοροποιημένο ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, σήμερα υπάρχουν περί τις 35 εμπορικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως που αναπτύσσουν το CCUS για βιομηχανικές δραστηριότητες, μετασχηματισμό καυσίμων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυναμική ανάπτυξης του CCUS έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αφού περίπου 300 έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα αξίας της εν λόγω τεχνολογίας, ενώ, επιπλέον, έχουν προαναγγελθεί πάνω από 200 νέες εγκαταστάσεις που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030, δεσμεύοντας πάνω από 220 Mt CO2 ετησίως. Ωστόσο, το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, για να μετατραπεί η δυναμική αυτή σε δράση, όπως επισημαίνει η μελέτη του ΙΕΝΕ, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική στήριξη από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και η διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, απαιτούνται τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα.