Ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να ρίχνει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Το 2020 ήταν μια χρονιά ορόσημο στον τομέα αυτό, καθώς εγκαινιάστηκε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Center of Competence) του Ομίλου, ως μέρος των δράσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και της ανάπτυξης νέων τρόπων σύνδεσης με τους πελάτες του.

Το εν λόγω κέντρο αποτελεί συνέχεια της «Ψηφιακής Πρωτοβουλίας» του Ομίλου, που ξεκίνησε το Μάιο του 2017. Στα αποτελέσματα του τετραετούς προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού του Τιτάνα, καθώς και το τι έπεται, αναφέρθηκαν ο Αντώνης Κύρκος, Group Transformation and Strategic Planning Director και ο Φωκίων Τασούλας, Group Innovation and Technology Director του Ομίλου, στο πλαίσιο του webinar της Cemtech, «Digitalisation and cement plant optimisation». Σύμφωνα με τα στελέχη, η παραγωγικότητα αυξήθηκε έως και 10% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό βελτιώθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας των γραμμών παραγωγής.

Παράλληλα, το κόστος των logistics μειώθηκε έως 7%. Στο διάστημα αυτό, ο Όμιλος ανέπτυξε μια ενσωματωμένη real-time πλατφόρμα δεδομένων η οποία συνδέει τα δεδομένα από όλα τα τμήματα της παραγωγής, ενώ ξεκίνησε τον σχεδιασμό των επόμενων projects σε έξι διαστάσεις (6D). Ακόμα, έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, μέσω της επανακατάρτισής τους. Στα προσεχή πλάνα του Τιτάνα βρίσκονται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη/επέκταση επιτυχημένων πιλοτικών projects και η διασύνδεση της παραγωγής με την εφοδιαστική αλυσίδα, την πλατφόρμα δεδομένων και την πελατειακή εμπειρία.