Με 35 εισηγμένες θα κάνει «πρεμιέρα» στις 2 Αυγούστου ο νέος δείκτης ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο δείκτης ATHEX ESG θα παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, το λεγόμενο ESG (Environmental Social, and Governance).

Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών και κατά συνέπεια της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς να σηματοδοτήσουν τις προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης των πρωτοβουλιών ESG, καθώς το κανονιστικό περιβάλλον της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα εξελίσσεται.

Ο νέος δείκτης σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχουν κατά μέγιστο αριθμό 60 εταιρείες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., ενώ ο υπολογισμός του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Η πρώτη σύνθεση του δείκτη – εκτός των λοιπών κριτηρίων – προσδιορίζεται με βάση το ESG score που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019.

Στην αρχική σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 35 εταιρείες, με την πρώτη δεκάδα να περιλαμβάνει τις παρακάτω: Coca-Cola, ΟΤΕ, Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Eurobank Holdings, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, JUMBO και Πειραιώς Financial Holding.

Η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 (ταυτόχρονα με τις αναθεωρήσεις των λοιπών δεικτών που υπολογίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών) με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020.