Το εργοστάσιο παραγωγής των σάκων απορριμμάτων του Ομίλου Σαράντη, Polipak, αναγνωρίστηκε για την υψηλή συμμετοχή ανακυκλωμένου πλαστικού που χρησιμοποιεί σε προϊόντα που παράγει, μέσω της ευρέως γνωστής γερμανικής περιβαλλοντικής πιστοποίησης Blue Angel.Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η πιστοποίηση Blue Angel έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα της Polipak να παράγει σάκους απορριμμάτων που αποτελούνται από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσω της διαδικασίας παραγωγής η οποία μειώνει αισθητά τους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Η έμφαση στην ποιότητα και στην καινοτομία είναι βασικές αρχές του Ομίλου Σαράντη που εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, η θυγατρική του Ομίλου, Pοlipak, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και στο R&D είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή σάκων απορριμμάτων. Η πιστοποίηση Blue Angel είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συμβατή με τα κριτήρια ISO 14024, ενώ προσδίδει πρόσθετη αξία στο έργο του Ομίλου Σαράντη, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του αλλά και την οικολογική του συνείδηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο, το οποίο υποστηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων για περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται.΅