Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, Διοικητικός Διευθυντής της HALCOR, συντονίζει τις εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.
Σήμερα, πραγματοποιούνται 2-3 ετήσιες εθελοντικές αιμοδοσίες από κινητό συνεργείου αιμοληψίας στον χώρο του Σωληνουργείου. Έχουν παραδοθεί περισσότερες από 717 φιάλες αίμα και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 400 από οικογένειες που είχαν ανάγκη. Με βάσει την συμφωνία που έγινε, το 70% των φιαλών είναι διαθέσιμο για το προσωπικό της εταιρείας και τους έχοντας Α’ βαθμού συγγένεια με τους αιμοδότες, το δε υπόλοιπο 30% παραμένει στο Νοσοκομείο.