Το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap απέκτησε τον μετοχικό έλεγχο της ENGIE Hellas, η οποία διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσίας στον τομέα του Facility Management στην Ελλάδα και στο χώρο της βιομηχανίας, με στόχο την αναβάθμιση της εταιρείας και την ποιοτική παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων. Επιπλέον, η ENGIE Hellas μετονομάζεται σε CORDIA.

Η CORDIA παραμένει ο προτιμητέος συνεργάτης (preferred partner) της γαλλικής εταιρείας ENGIE στην Ελλάδα, για διεθνείς συμβάσεις Facility Management. Η CORDIA (πρώην Engie Hellas), στο τέλος του 2020 είχε κύκλο εργασιών 20,4 εκ. ευρώ και περισσότερους από 200 εργαζόμενους. Ο Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC), στο οποίο ανήκει πλέον το σύνολο σχεδόν των μετοχών της CORDIA, δήλωσε: «Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία της ισχυρότερης και ποιοτικότερης εταιρείας στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων (Facility Management) και των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό προβαίνουμε άμεσα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους € 2,7 εκατ.». «Στη CORDIA, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει περαιτέρω τις κτιριακές του εγκαταστάσεις και να μειώσει ταυτόχρονα το ανθρακικό του αποτύπωμα», δήλωσε ο Γιώργος Δανιόλος, Πρόεδρος της CORDIA.