Δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις συνέπειες της πανδημίας ο Όμιλος Αλουμύλ, ο οποίος σημείωσε οριακή πτώση στον κύκλο εργασιών του το 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η αναπτυξιακή πορεία της δεν ανακόπηκε, με το πλάνο της να συνεχίζεται κανονικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στα €241,1 εκατ. έναντι €241,5 εκατ. συγκριτικά με το 2019. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 8,2%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 1,3%, αγγίζοντας τα 154,7 εκατ. ευρώ, έναντι 152,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Ώθηση από την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία, στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020 συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΒΕΕ (παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου) και η πιστή εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου.
Οι δε επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, εμφανίζοντας αύξηση πωλήσεων ύψους 8,4% και 21,3% αντίστοιχα, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2020.«Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της ΑΛΟΥΜΥΛ βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία», τονίζει η διοίκηση, και συμπληρώνει: «Η διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελούν εχέγγυα για τον περιορισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας».