Ευχάριστα τα νέα για τον ελληνικό κλάδο αλουμινίου, ο οποίος αποδεικνύεται ανθεκτικός απέναντι στις πιέσεις της πανδημίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 οι εξαγωγές του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο – Α’ ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), αντιπροσώπευαν το 5,6% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Έτσι, ο ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές κλάδος, κατατάσσεται ως ο 3ος πιο εξαγωγικός της χώρας, με αξία εξαγωγών 1.701 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2019 κυρίως λόγω της πανδημίας, και ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 780 εκατ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας μείωση κατά 6% σε σχέση με το 2019. Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2020, παρ’ ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2019, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου (67% των συνολικών πωλήσεων της α΄μεταποίησης του κλάδου). Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υπο-κλάδος, αφού το 88% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές.