Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών (F&B), με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τη βιωσιμότητα, έχει θέσει ως βασικό θέμα τριών από τις πέντε βασικές της δεσμεύεις την ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικού ως προτιμώμενου υλικού συσκευασίας. Πρόσφατη έρευνα της Tetra Pak εξετάζει τη στάση των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών απέναντι στη βιωσιμότητα, τώρα, και σε πέντε χρόνια από τώρα.

Το 50% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα εστίασαν την προσοχή τους στη ζήτηση των καταναλωτών ως κινητήριο παράγοντα πίσω από την εφαρμογή νέων βιώσιμων λύσεων στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας. Αυτό επιβεβαιώνει το αίσθημα που εκφράστηκε σε μια ξεχωριστή μελέτη καταναλωτών της Tetra Pak σχετικά με τη συσκευασία, όπου σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (74%) θα προτιμήσουν μια μάρκα που μιλά για περιβαλλοντικά θέματα, ενώ το 42% πιστεύει ότι μια «φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία» δικαιολογεί υψηλότερη τιμή, παρέχοντας στη βιομηχανία ένα σταθερό πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Δέσμευση προς τη βιωσιμότητα
Το 77% των επιχειρήσεων εξέφρασε προθυμία να αποδεχθεί συμβιβασμούς που σχετίζονται με το κόστος εφαρμογής βιώσιμων λύσεων παραγωγής και επεξεργασίας, παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία αντιμετωπίζει συνεχείς μακροοικονομικές προκλήσεις. Αυτή η άποψη ακολουθεί όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο COP28, κατά τη διάρκεια του οποίοι πολλοί εμπορικοί εταίροι δεσμεύθηκαν σε στόχους και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του πλάνου δράσης της Tetra Pak προς τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων.

Η εστίαση των επιχειρήσεων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα φαίνεται να βρίσκεται σε σημείο καμπής, με την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών που ελαχιστοποιούν τις τιμές άνθρακα στα συστήματα τροφίμων να αναμένεται να αυξηθεί κατά 10% τα επόμενα πέντε χρόνια, από το 49% στο 59%. Όταν ρωτήθηκαν πώς οι εμπλεκόμενοι στην βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων μπορούν να συμβάλουν, το 65% των εταιρειών αναγνώρισε τη σημασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η καινοτομία στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ο Gilles Tisserand, Vice President Climate & Biodiversity στην Tetra Pak, σχολιάζει: «Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, αναθεωρώντας τον τρόπο λειτουργίας της για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των αναπόφευκτων επιπτώσεων της. Η βοήθεια των προμηθευτών είναι απαραίτητη σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά, και εμείς συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να παίξουμε τον ρόλο μας, καινοτομώντας στην ανάπτυξη νέων ερευνών, συνεργατικών οικοσυστημάτων και στην παροχή προϊόντων. Το πλάνο μας προς την καινοτομία βασίζεται στην ανανεωσιμότητα και την ανακυκλωσιμότητα, εξασφαλίζοντας την κυκλική χρήση υλικών και τη μείωση του άνθρακα σε αυτά και αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για βιώσιμες συσκευασίες τροφίμων. Ευρήματα όπως το ότι μια χάρτινη συσκευασία θεωρείται από τους καταναλωτές η πιο “περιβαλλοντικά φιλική” για υγρά τρόφιμα, ενώ η πλαστική θεωρείται η λιγότερο φιλική, είναι μια απόδειξη ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».