Η KPMG στην Ελλάδα παρουσίασε την 9η έρευνα CEO Outlook, η οποία περιλαμβάνει για 6η συνεχή φορά ευρήματα σχετικά με την οπτική των Ελλήνων CEOs. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες CEOs φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία των CEOs παγκοσμίως για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, της χώρας και της εταιρείας τους. Ωστόσο, σε ένα γεωπολιτικά κατακερματισμένο κόσμο κατατάσσουν τη γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα υψηλά στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Εστιάζουν στο αύριο μέσω της υιοθέτησης των σύγχρονων τεχνολογιών, επενδύουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη του ταλαντούχου δυναμικού, καθώς και στο ESG για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται.

Δημιουργία υπεραξίας μέσω του ESG
Οι CEOs δίνουν προτεραιότητα στο ESG και αναγνωρίζουν ότι παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών λειτουργιών και της στρατηγικής τους. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρειάζονται ακόμη κάποια χρόνια για να δουν τις επενδύσεις τους στο ESG να αποδίδουν. 24% των CEOs παγκοσμίως, αλλά μόνο το 6% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια το ESG θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες. Την ίδια στιγμή, σε ποσοστό 68% παγκοσμίως και 29% των CEOs στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο.

H ΤΝ ως επενδυτική προτεραιότητα
Οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις αμέτρητες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εξερευνούν και επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Το 70% των CEOs παγκοσμίως και 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική ΤΝ ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον, με τους περισσότερους (52% παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων) να αναμένουν να δουν απόδοση της επένδυσής τους σε τρία έως πέντε χρόνια. Σε ποσοστό 57% των CEOs παγκοσμίως και 48% των Ελλήνων αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την εφαρμογή της δημιουργικής ΤΝ, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η έλλειψη κανονισμών. Επίσης, παρόλο που η ΤΝ δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης των κυβερνοεπιθέσεων, το 83% των CEOs παγκοσμίως και 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.