Η προσθετική κατασκευή δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τη συμβατική παραγωγική διαδικασία, αλλά τουναντίον να την ενισχύσει. Όταν εφαρμόζεται σωστά, η προσθετική κατασκευή προσφέρει στις βιομηχανίες πραγματική ευελιξία και ελευθέρια στον τρόπο παραγωγής.

Μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη είναι τώρα ένα state-of-the-art εργαστήριο, όπου οι νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και λαμβάνουν άριστη γνώση της 3D εκτύπωσης, που έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που κάνουμε σχεδόν τα πάντα», αυτά ήταν τα λόγια του Barack Obama πριν λίγα χρόνια για την έλευση του 3d printing στη βιομηχανία. Το μέλλον έχει ήδη φτάσει – αυτό θα μπορούσε να ειπωθεί για την εκτύπωση 3D και την επίδρασή της στη βιομηχανική παραγωγή. Στην ακμή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, οι φυσικές και ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανίες συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, παράγουν, διανέμουν και επισκευάζουν σχεδόν τα πάντα. Μόνο στις ΗΠΑ, η αξία αυτού του τύπου τεχνολογίας εκτύπωσης ήταν 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, ενώ η General Electric έχει προβλέψει ότι θα αυξηθεί σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2023. Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα επενδυθεί από τις βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προκαλεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στη διαδικασία παραγωγής.

Αναντίρρητα, η τεχνολογία της εκτύπωσης 3D, γνωστή ως «προσθετική κατασκευή», θεωρείται ως η «επόμενη» γενιά παραγωγής. Η «προσθετική κατασκευή» έχει ταξινομηθεί ανάμεσα στις ανερχόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ προσέλκυσε μελετητές παγκοσμίως και έλαβε εκτεταμένη προσοχή σε διάφορους κλάδους, κυρίως επειδή κατορθώνει να δημιουργεί ανθεκτικά και ασφαλή προϊόντα στην αγορά σε μέτριες έως μεγάλες ποσότητες. Έχει εφαρμοστεί με εγγυημένα αποτελέσματα στην αεροδιαστημική, στην εκπαίδευση και, κυρίως, στην υγειονομική περίθαλψη. Οι αρχές της συγκεκριμένης τεχνολογικής επανάστασης εμφανίζονται σε μια έρευνα του PwC το 2018, που αφορούσε περισσότερες από 100 βιομηχανίες. Κατά τη στιγμή της έρευνας, το 11% είχε ήδη στραφεί σε παραγωγή μεγάλου όγκου τρισδιάστατων τυπωμένων εξαρτημάτων ή και ολόκληρων προϊόντων. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Gartner, μια τεχνολογία είναι «mainstream» όταν φτάνει σε επίπεδο υιοθέτησης 20%.

Ενώ οι επικεφαλής μάχονται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τους προς το καλύτερο, ανησυχούν για τις αυξανόμενες πιέσεις γύρω από το κόστος και τον όγκο των υλικών που χρησιμοποιούν. Αδιαμφισβήτητα, τα ζητήματα για τις βιομηχανίες παραμένουν πολυσχιδή, κυρίως λόγω των ραγδαίων αλλαγών των μεταβλητών της αγοράς Έτσι η αυξημένη αποδοτικότητα αλλά και η καινοτομία στον τρόπο παραγωγής παραμένουν αδήριτες ανάγκες. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ποιότητα των προϊόντων τους διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για βιώσιμες λύσεις και customized προϊόντα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για τρισδιάστατα τυπωμένα εξαρτήματα και προϊόντα.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση εμφανίζεται για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προσφέροντας απτές λύσεις. Η προσθετική κατασκευή είναι μια διαδικασία κατασκευής που παράγει αντικείμενα σύμφωνα με ένα ψηφιακό μοντέλο 3D. Χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή και προσθέτοντας υλικά, όπως πλαστικά και μέταλλα, πολύπλοκα αντικείμενα μπορούν να παραχθούν γρήγορα αλλά και με χαμηλό κόστος. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν σύνθετα εξαρτήματα ενώ παρέχει ταχύτητα, ποιότητα και αντοχή σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής για μια σειρά βιομηχανικών εφαρμογών.

Η Προσθετική Κατασκευή στη βιομηχανική παραγωγή
Η μετάβαση στην τρισδιάστατη εκτύπωση θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξετάσουν τμηματικά τη βραχυπρόθεσμη παραγωγή, έτσι τα προσωποποιημένα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν όλο και πιο συχνά. Οι βιομηχανίες μικρότερης κλίμακας θα είναι σε θέση, με αυτόν τον τρόπο να εργαστούν πέρα από τα όρια της φαντασίας τους και σίγουρα πέρα από τους περιορισμούς που συνοδεύουν τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Η προσθετική κατασκευή παρέχει στις μικρομεσαίες βιομηχανίες μια ευέλικτη διαδικασία ανάπτυξης και έχει την ικανότητα να επιταχύνει την παραγωγή και το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες τεχνολογίες στον τομέα της βιομηχανίας, λόγω του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τις διαδικασίες παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι, οι μεγάλες βιομηχανίες είναι σε θέση να παράγουν σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Όλο και περισσότερες βιομηχανίες (52%) αναμένουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μεγάλου όγκου προϊόντων τα επόμενα 3-5 χρόνια, σε σύγκριση με το ποσοστό που υπήρχε πριν από δύο χρόνια (38%). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι πολύ πιο καινοτόμα από τις συμβατικές μεθόδους όσον αφορά την κατασκευή των πρώτων ανταλλακτικών αλλά και την παραγωγή προϊόντων.

Η γραμμή παραγωγής που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την εκτύπωση 3D είναι πιο εύκολο να προχωρήσει σε αλλαγές, πάντοτε σε σύγκριση με την παραδοσιακή γραμμή παραγωγής, καθιστώντας την εκτύπωση 3D μια προσιτή επιλογή. Ολόκληρη η γραμμή παραγωγής μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί με την ταχύτητα της γραμμής παραγωγής εκτύπωσης. Επομένως, οι βελτιώσεις στα μηχανήματα, οι προσαρμογές στην ταχύτητα εκτύπωσης ή ακόμη και η αλλαγή του προϊόντος μπορούν να γίνουν σχεδόν αμέσως. Όταν σε αντίθετη περίπτωση με παλαιότερες μεθόδους, η όλη διαδικασία απαιτούσε αρκετές εβδομάδες ή μήνες για να γίνουν οι αλλαγές και στη συνέχεια να ξεκινήσει εκ νέου η παραγωγή.

Κλάδοι της βιομηχανίας που κάνουν χρήση της προσθετικής κατασκευής
Σήμερα, μια πληθώρα βιομηχανιών χρησιμοποιούν την προσθετική κατασκευή στη διαδικασία παραγωγής τους. Ο προσδιορισμός των βιομηχανικών κλάδων που επωφελούνται περισσότερο από την προσθετική κατασκευή, θα συμβάλλει σε μια ολιστική κατανόηση των αλλαγών που επιφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία.

Αεροδιαστημική Βιομηχανία
Η αεροδιαστημική βιομηχανία παρουσιάζει μερικά από τα υψηλότερα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο απόδοσης. Τα αεροδιαστημικά εξαρτήματα κατασκευάζονται με γνώμονα να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και χημικά ενώ υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη πίεση, ταυτόχρονα πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Οι αστοχίες μεμονωμένων εξαρτημάτων συχνά οδηγούν σε πλήρεις αστοχίες του συστήματος σε αεροσκάφη που μεταφέρουν ζωές και φορτίο -έτσι η αστοχία δεν είναι απλά μια επιλογή. Δεδομένου ότι η ακρίβεια των παραγόμενων εξαρτημάτων είναι κρίσιμη για αεροσκάφη, οι μηχανικοί της αεροδιαστημικής έχουν χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της τρισδιάστατης εκτύπωσης για τη μείωση του κόστους με στόχο την παραγωγή ανταλλακτικών χαμηλού όγκου.

Αυτοκινητοβιομηχανία
Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει προοδεύσει κάνοντας χρήση της προσθετικής κατασκευής, με εταιρείες υψηλού προφίλ όπως η Audi να χρησιμοποιούν εκτυπωτές 3D. Το πραγματικό όφελος για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, από την χρήση της προσθετικής κατασκευής δεν έγκειται μονάχα στα τυπωμένα ανταλλακτικά που κυκλοφορούν στα αυτοκίνητα, αλλά κυρίως στα εργαλεία και στα εξαρτήματα που βοηθούν στην ίδια τη διαδικασία κατασκευής.
Επίσης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές για την κατασκευή ανταλλακτικών, γεγονός που διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα ορισμένα εξαρτήματα για χρήση σε παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων.

Επίσης, μία από τις πιο επείγουσες απαιτήσεις, στο συγκεκριμένο κλάδο είναι η ανάγκη κατασκευής περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων για μείωση των εκπομπών αερίων και μεταφορά ατόμων γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Volkswagen που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με το ID.3 – το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής αγοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας – χρησιμοποίησε τρισδιάστατα τυπωμένα εξαρτήματα για την παραγωγή του. Γενικότερα, πολλές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της BMW, Jaguar Land Rover, δοκιμάζουν ή αναπτύσσουν την τεχνολογία εκτύπωσης 3D για να μειώσουν το βάρος και το κόστος των οχημάτων, αλλά και για να επιταχύνουν την παραγωγή συγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Βιομηχανία
Oι τρισδιάστατοι εκτυπωτές αναπροσαρμόζουν τελείως τη διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής. Οι βιομηχανίες είναι σε θέση να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία και εξαρτήματα χαμηλού όγκου μειώνοντας το κόστος παραγωγής, προσφέροντας, έτσι, στους εργαζόμενους περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με άλλα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας που δημιουργούν έσοδα. Οι μικρές βιομηχανίες έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα από έναν εκτυπωτή 3D όπως και οι βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, όσον αφορά τη βελτίωση και την επιτάχυνση της παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Η βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών Lean Machine Metal, για παράδειγμα, έχει ενσωματώσει την τρισδιάστατη εκτύπωση στην παραγωγική διαδικασία, με βαθμιαία ανάπτυξη στον τρόπο σχεδίασης εξαρτημάτων και προϊόντων μέσω της προσθετικής κατασκευής(Design For Additive Manufacturing), εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο πάνω από 4000 δολάρια ανά εργαλείο.

Πλεονεκτήματα χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας

Πολλές βιομηχανίες έχουν ήδη υιοθετήσει την 3d εκτύπωση, ενώ αρκετές σκοπεύουν να εισαγάγουν την συγκεκριμένη τεχνολογία το επόμενο διάστημα. Μια έκθεση του 2019 από την Wohlers Associates, κορυφαία εταιρεία ανάλυσης τρισδιάστατων εκτυπώσεων, υπολόγισε ότι η ετήσια αύξηση στον κλάδο των τρισδιάστατων εκτυπώσεων θα ανέλθει στο 31% μεταξύ 2017 και 2022. Η προβλεπόμενη ανάπτυξη δείχνει ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποφέρει τελικά περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρήση της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη τόσο για άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις.
Τα πέντε μεγάλα οφέλη της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην βιομηχανία είναι τα εξής:
1. Σχεδιαστική προσαρμογή και ευελιξία
Χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή 3D, οι βιομηχανίες μπορούν να προσαρμόσουν σχεδόν κάθε πτυχή του νέου προϊόντος τους. Τα σχέδια των προϊόντων, φυσικά, δημιουργούνται με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού σχεδιασμού (computer-aided design /CAD software)στον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, οι βιομηχανίες μπορούν σε ένα πρώτο στάδιο να σχεδιάσουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας
το συγκεκριμένο λογισμικό CAD, και έπειτα μπορούν να μεταφορτώσουν ή να μεταφέρουν το αρχείο CAD σε έναν εκτυπωτή 3D. Είναι μια απλή διαδικασία που επιτρέπει ένα εξαιρετικό επίπεδο αναπροσαρμογής και μελέτης σε σχέση με τον σχεδιασμό του προϊόντος.
2. Γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων
Η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να κατασκευάσει εξαρτήματα εντός ωρών, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπων. Αυτό επιτρέπει κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας να ολοκληρώνεται γρηγορότερα. Σε σύγκριση με την εύρεση και τη δημιουργία πρωτότυπων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, η εκτύπωση 3D προσφέρει ταχύτερα και οικονομικότερα αποτελέσματα, έτσι το τμήμα μπορεί να ολοκληρώσει την παραγωγική διαδικασία σε λίγες ώρες, επιτρέποντας την γρήγορη σχεδίαση και ολοκλήρωση της παραγωγής με πολύ πιο αποτελεσματικό ρυθμό.
3. Εκτύπωση σύμφωνα με προκαθορισμένες ανάγκες
Η εκτύπωση σύμφωνα με προκαθορισμένες ανάγκες είναι ένα άλλο πλεονέκτημα, καθώς δεν απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένου χώρου για την αποθήκευση του αποθέματος, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής. Αυτό εξοικονομεί χώρο και κόστος, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη μαζικής εκτύπωσης, παρά μόνο εάν απαιτείται. Τα αρχεία σχεδίασης 3D αποθηκεύονται όλα σε μια εικονική βιβλιοθήκη καθώς εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 3D ως αρχείο CAD ή STL, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν και να εκτυπωθούν ξανά όταν προκύψει η ίδια ανάγκη. Οι τροποποιήσεις σε σχέδια μπορούν να γίνουν με πολύ χαμηλό κόστος με την επεξεργασία μεμονωμένων αρχείων χωρίς σπατάλη μη ενημερωμένου αποθέματος ενώ αποφεύγεται η άσκοπη επένδυση σε εργαλεία.
4. Λιγότερα απόβλητα
Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές παράγουν επίσης λιγότερα απόβλητα από άλλα εργαλεία και μηχανές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Μολονότι, υπάρχουν διάφοροι τύποι, οι περισσότεροι εκτυπωτές 3D λειτουργούν ακολουθώντας τις εντολές που περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο CAD. Επομένως, απελευθερώνουν υλικό μόνο σε περιπτώσεις που χρειάζεται. Με έναν εκτυπωτή 3D, οι βιομηχανίες μπορούν να επιτύχουν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία παραγωγής που ελαχιστοποιεί τα απόβλητα. Επιπλέον, οι μέθοδοι παραγωγής μέσω τεχνολογίας 3d printing, χρησιμοποιούν συνήθως μόνο το υλικό που απαιτείται για την κατασκευή ενός εξαρτήματος. Οι περισσότερες διαδικασίες χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία κατασκευές. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία παραγωγής μέσω προσθετικής κατασκευής παράγει πολύ λίγα απόβλητα.
5. Ισχυρά και ανθεκτικά προϊόντα
Τέλος, η εκτύπωση 3D υποστηρίζει τη δημιουργία ισχυρών και ανθεκτικών προϊόντων. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα ενός προϊόντος 3D-εκτύπωσης, φυσικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί. Έτσι, οι εκτυπωτές 3D μπορούν να κατασκευάσουν προϊόντα χρησιμοποιώντας μια σειρά διαφορετικών υλικών, πολλά από τα οποία είναι ισχυρά και ανθεκτικά. Τα πολυμερή υλικά, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται συχνά σε εκτυπωτές 3D. Συνήθως, τα πολυμερή υλικά θερμαίνονται στον εκτυπωτή 3D, και έπειτα απελευθερώνονται μέσω της κεφαλής του ακροφυσίου.

Μόλις στεγνώσει, το υλικό σκληραίνει για να δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανθεκτικό προϊόν. Σήμερα, οι βιομηχανίες καταβάλλουν προσπάθειες για την μετατροπή των πλαστικών απορριμμάτων σε χρησιμοποιούμενα πολυμερή. Τα πλαστικά είναι αρκετά ανθεκτικά υλικά σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, οι βιομηχανίες, λοιπόν, είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν, για την παραγωγή νέων προϊόντων με νέα χρηστική αξία. Επιπρόσθετα, τα πλαστικά προσφέρουν πλεονεκτήματα καθώς είναι ελαφρύτερα από τα μεταλλικά τους ισοδύναμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροδιαστημική όπου η παραγωγή ελαφρύτερων εξαρτημάτων είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου.

Η Προσθετική κατασκευή ήρθε για να μείνει
Μολονότι, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, εντούτοις η δημοτικότητά της έχει αυξηθεί στο σημείο που είναι πλέον προσβάσιμη σε ένα ευρύ φάσμα, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους της. Ο αριθμός των εκτυπωτών 3D που πωλούνται σήμερα, αυξάνεται ραγδαία και αυτό που κάποτε αποτελούσε μια εξειδικευμένη τεχνολογία μόνο για εκείνους που μπορούσαν να την αντέξουν οικονομικά και να την χρησιμοποιήσουν, σήμερα γίνεται προσιτή σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας. Αυτή η ευκολία πρόσβασης έχει αλλάξει τη διαδικασία παραγωγής και τα αποτελέσματα της χρήσης της συγκεκριμένες τεχνολογίας θα γίνουν ορατά μέσα στο προσεχή διάστημα. Η εκτύπωση 3D επαναπροσδιορίζει πλήρως τον τρόπο σύλληψης, σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής των προϊόντων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος, απλοποιώντας πάρα πολύ την εφοδιαστική αλυσίδα και μειώνοντας αισθητά το αποτύπωμα άνθρακα.

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει μια πλειάδα πλεονεκτημάτων στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτύπωσης σύνθετων αντικειμένων και αλληλοσυνδεόμενων εξαρτημάτων χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε μορφή συναρμολόγησης, καθιστά την εκτύπωση 3D μια μοναδική τεχνολογία. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μικρών, περίπλοκων σχημάτων με πολύ μικρό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς την ανάγκη συγκεκριμένων εργαλείων προσφέρει στις επιχειρήσεις υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας όσον αφορά την παραγωγή. Το ισχυρό πλεονέκτημα για την εκτύπωση 3D είναι ότι ενισχύει την καινοτομία, προσφέροντας νέες δυνατότητες στου χρήστες, προκειμένου να δημιουργούν προϊόντα με τρόπο που δεν έχει ξαναδεί η αγορά.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση θα είναι ο καταλύτης για σημαντικές αλλαγές στον παγκόσμιο βιομηχανικό τομέα, ενώ οι πιο τολμηροί θα καθορίσουν το μέλλον της παραγωγικής διαδικασίας. Σε ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον, η παραγωγή αγαθών θα καταστεί πιο προσιτή, προσδίδοντας ένα αίσθημα εγγύτητας ανάμεσα στον καταναλωτή και στο τελικό προϊόν, εκδημοκρατίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγική διαδικασία σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα στις νέες διαδικασίες, οι βιομηχανίες θα είναι ελεύθερες να δημιουργήσουν εντελώς νέες κατηγορίες προϊόντων, ξεπερνώντας τα όρια μεταξύ φυσικής και ψηφιακής πραγματικότητας. Έτσι οι επικεφαλής, θα αποσυνδεθούν από την παραδοσιακή ιδέα του εργοστασίου ως μοναδικού χώρου παραγωγής, θα δημιουργήσουν, με αυτό τον τρόπο νέα δεδομένα για τις αλυσίδες εφοδιασμού, εισάγοντας μια νέα δυνατότητα: Να παράγουν οτιδήποτε, οπουδήποτε.