Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας με υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών «μαρτυρούν» τα τρέχοντα, μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Τιτάν για το 2023. Η Titan Cement International SA έδωσε στη δημοσιότητα μια συνοπτική ενημέρωση ενόψει των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου στις 13 Μαρτίου 2024, καθώς, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα προσωρινά και μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023 υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις αναλυτών και τύπου.

«Χάρη στην ισχυρή ζήτηση σε όλα τα κύρια προϊόντα μας, σε συνδυασμό με τα ενισχυμένα επίπεδα τιμών, τα οφέλη από την αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα -ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μας- και τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, οι πωλήσεις για το 2023 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €2.540 εκατ. ενώ τα κέρδη (EBITDA) αναμένεται να υπερβούν τα €535 εκατ. (σε σύγκριση με €331 εκατ. το 2022)», αναφέρει η διοίκηση.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με το 2022, ξεπερνώντας τα €265 εκατ. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθούν πάνω από €3,4/μετοχή. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €660 εκατ., σε σύγκριση με €797 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς κέρδη EBITDA αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 1,2x.

Παραμένοντας σε «πράσινη» τροχιά
Υπενθυμίζεται ότι η Titan Cement Inter­national προσφάτως απέκτησε δικαιώματα παραχώρησης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan, στον Ανατολικό Μαρμαρά της Τουρκίας. Η απόκτηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν υποστηρίζει μόνο τις προσπάθειες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα αποθέματα για δική του χρήση ή για εμπορία, αλλά ενισχύει την αναπτυξιακή στρατηγική του για το 2026, που εστιάζει στον διπλασιασμό του παραγόμενου όγκου «πράσινου» τσιμέντου και στην επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά νέων «πράσινων» προϊόντων. Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρεία Περλίτες Αιγαίου, που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση περλίτη και ποζολάνης στο Γυαλί του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.