Τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ ύψους €2.547 εκτατ., αυξημένες κατά 11,6% πέτυχε η Titan Cement International SA το 2023, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης, ενεργειακής απόδοσης και logistics που αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη το 2024. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τα €540,3 εκατ. (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους, ενώ οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €224 εκατ., έναντι €241,9 εκατ. το 2022.

Από τα logistics στους Περλίτες
Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, περισσότερες από τις μισές επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2023 αφορούσαν τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος 2021-2023, ύψους 300 εκατ. δολαρίων.
Ένα εκ των επενδυτικών έργων αφορούσε την κατασκευή προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι, συνολικού ύψους €26 εκατ., συμβάλλοντας στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Στις ΗΠΑ, δύο νέες μεγάλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στους σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου στην Τάμπα (Φλόριντα) και στο Νόρφολκ (Βιρτζίνια). Η επένδυση των περίπου 70 εκατ. δολαρίων αφορά αποθηκευτικές εγκαταστάσεις άνω των 130.000 τόνων, συνολικά.
Ο Όμιλος επίσης ολοκλήρωσε δύο επενδύσεις στο πλαίσιο της «Πράσινης ανάπτυξης και στρατηγικής κατεύθυνσης 2026». Στις αρχές του 2023, απέκτησε σημαντικό ποσοστό στην εταιρεία «Περλίτες Αιγαίου» στο Γυαλί του Ν.Α. Αιγαίου, ενώ στα τέλη του έτους απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan, στην Τουρκία.

Industry 4.0 και R&D
Πιστός στη στρατηγική του για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης, μέχρι το 2023 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εγκατέστησε συστήματα RTO (Real Time Optimizers) στις περισσότερες μονάδες παραγωγής τσιμέντου του, επιτυγχάνοντας σημαντικά οφέλη τόσο από την αύξηση της παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου όσο και από την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι εκτιμώμενες βελτιώσεις το 2023 ανέρχονται περίπου σε 10% στην παραγωγικότητα και σε 5%-10% στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, προχώρησε η εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης βλαβών που βασίζεται στη μηχανική εκμάθηση, σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα, ενώ ο Όμιλος ξεκίνησε την πρώτη του εμπορική ψηφιακή δραστηριότητα, την CemAI, μέσω της οποίας αυτές οι ψηφιακές υπηρεσίες διατίθενται σε εξωτερικούς πελάτες του ανά τον κόσμο. Τέλος, το 2023 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε μια νέα βασιζόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη λύση για την πρόβλεψη της ποιότητας του τσιμέντου στα εργοστάσια των ΗΠΑ.

Στο κομμάτι της έρευνας και καινοτομίας, το 2023 ο Όμιλος ξεκίνησε μια πρωτοβουλία επιχειρηματικών συμμετοχών ύψους $40 εκατ. που αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας στο οικοσύστημα των κατασκευών και την πρόσβαση σε πράσινες τεχνολογίες μετασχηματισμού. Ενδεικτικά, επένδυσε στη Zacua Ventures, που επικεντρώνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις με αντικείμενο τη βιώσιμη κατασκευή, στη Rondo Energy, μια νεοφυή επιχείρηση που πρωτοπορεί στις βιομηχανικές λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μέσω θερμότητας με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία επαναχρησιμοποίησης άνθρακα της Carbon Upcycling, και στη Natrx, που εξειδικεύεται σε υψηλής απόδοσης λύσεις που βασίζονται στη φύση για την ανθεκτικότητα και την προστασία των ακτών. Τέλος, πρόσφατα ένωσε δυνάμεις με την Orcan Energy AG για να διερευνήσει τα οφέλη μιας νέας σπονδυλωτής τεχνολογίας, η οποία μπορεί να μετατρέπει μεγάλες ποσότητες απορριπτόμενης θερμότητας σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.