Για την επίτευξη και εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας σήμερα, έχουν αναπτυχθεί στον Τιτάνα συστήματα, εφαρμογές και διαδικασίες, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων εφαρμογών της, «αυτή η φροντίδα γίνεται αποτελεσματικότερη», λέει ο Θάνος Μπαλφούσιας, Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών του Τιτάνα:
• Εκπαιδεύσεις με τη βοήθεια Virtual Reality για κατανόηση συνθηκών λειτουργίας μηχανήματων και εργασιών συντήρησής τους.
• Ψηφιοποίηση διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας.
• Εγκατάσταση συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης για ανίχνευση χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας.
• Δημιουργία smart watch applications για lone workers.
• Εγκατάσταση GPS και συστήματος τηλεματικής στα οχήματα της εταιρείας.

«Οι νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση/ενημέρωση των εργαζομένων και τις διαρκείς επιθεωρήσεις και παροτρύνσεις στο χώρο εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και παράλληλα να καταστήσουν μια βαριά βιομηχανία ελκυστική στους νέους μηχανικούς», καταλήγει ο κ. Μπαλφούσιας.