Με τις πωλήσεις να διαγράφουν ανοδική τροχιά ο όμιλος ΤΙΤΑΝ εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει με τα επενδυτικά του σχέδια, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τους αστάθμητους κινδύνους και ταυτόχρονα να θέσει νέους στόχους για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τα προσφάτως δημοσιευθέντα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2022, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 31,6% στα 1,66 δισ. ευρώ με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Παράλληλα, το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πωλήσεων.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, σημειώθηκε ανάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε €95,4 εκατ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκατ., αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.

Επιπροσθέτως, η επιτυχής εισαγωγή προϊόντων μειωμένου CO2 στην αγορά της Αμερικής έφερε συνολική αύξηση των πράσινων προϊόντων και λύσεων στο 19% του συνολικού όγκου πωλήσεων. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτικές δαπάνες για έργα ανάπτυξης και από-ανθρακοποίησης ανήλθαν σε €158 εκατ. για τους πρώτους εννέα μήνες.

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτός ο Όμιλος επίσπευσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες αγορές. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη προγνωστική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Μείωση των εκπομπών CO2 και νέοι στόχοι

Στον τελευταίο του οικονομικό απολογισμό, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κάνει λόγο και για σημαντική μείωση των άμεσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,5% ενώ υπενθυμίζει ήδη 90 δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσε και τους ανανεωμένους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030, οι οποίοι επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets, ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C.

Συγκεκριμένα, έως το 2030, ο Όμιλος TITAN δεσμεύεται:

να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές), 2 και 3 (μικτές), καλύπτοντας τόσο το παραχθέν όσο και το αγορασμένο τσιμέντο και κλίνκερ,  κατά 25,1% ανά τόνο πωληθέντος τσιμεντοειδούς προϊόντος, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020*. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται:

  • να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές) κατά 22,8% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020)
  • να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 2 κατά 58,1% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020)

Τέλος, δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 3 από τη χρήση πωλημένων  ορυκτών καυσίμων έως 42% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2021).