Ανθεκτικότητα στις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και την αύξηση των τιμών των α΄ υλών επέδειξε η εταιρεία πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας Timiplast, ενισχύοντας τα μεγέθη της το 2022. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.860.693 έναντι €4.721.656 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων υπολογίστηκαν σε κέρδη €432.559 έναντι κερδών €388.165. «Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν και η απόκτηση μίας επιπλέον μηχανής για να ανταποκριθούμε στην μεγάλη ζήτηση της τσάντας μεταφοράς από ανακυκλωμένα υλικά που προστατεύεται με διεθνή κατοχύρωση σχεδίου», σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις, προσθέτοντας ότι έγινε ολική εξόφληση του δανείου ανέγερσης του ακινήτου της στο Σχηματάρι κλείνοντας έτσι με επιτυχία το εγχείρημα μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Βοτανικό.