Στη ρυθμιζόμενη αγορά του Άμστερνταμ (Euronext), ανακοίνωσε ότι εισάγει από τις 7/02 τις μετοχές της η THEON INTERNATIONAL PLC (THEON), επιτυγχάνοντας μία από τις πρώτες δημόσιες εγγραφές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, συνολικά 15,4 εκατ. μετοχές τοποθετήθηκαν σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων 1,4 εκατ. μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης. Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών αντιστοιχεί σε 22% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΗΕΟΝ. Η τελική τιμή προσφοράς 10 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε με τη διαδικασία του bookbuilding.